Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 10/07/2020

Đang duyệt: Trang chủ Danh sách hội viên

Từ khóa:     Phạm vi:  
Lọc theo: Tất cả A B C D G H K L M N O P Q R S T U V X Y
STT Họ & Tên Chức danh Nghề nghiệp Bộ phận Điện thoại Email
1 Ông Đặng Đức Phú Trưởng khoa Giáo sư - Tiến sĩ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 04.8210743 0904108894
2 Ông Phạm Bá Phong Hiệu trưởng Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Yersin Đà Lạt 063552111 063822250 0903009027
3 Ông Nguyễn Huy Phương Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Kỹ sư Công ty Cổ phần Liên hợp Xây dựng Huy Hoàng 031.3978398 031.725816
4 Bà Đồng Thị Thanh Phương Phó Khoa PGS.TS Viện KH phát triển nhân lực Quốc tế Sài Gòn 0908190787
5 Bà Phạm Thị Việt Phương Kỹ sư 04.5594260 0912338968
6 Bà Bùi Thị Phượng Cử Nhân Nguyên cán bộ VP Trung ương Hội 042143206 0988959847
7 Ông Trương Văn Phúc Phó Vụ trưởng Tiến sĩ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 04.8523724 0913003645
8 Ông Nguyễn Tiến Phong Kỹ sư CTy Cổ phần REE TEECH 0987477848
9 Bà Phạm Thị Thu Phương Cử Nhân Bản tin Tri thức và Phát triển 0438548047 0989142579
10 Ông Nguyễn Văn Phiêu Phó Chủ nhiệm bộ môn Kỹ sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 04.8693768
11 Ông Lê Minh Phụng Trưởng phòng Cử nhân Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 04.6337221 0913050333
12 Bà Hoàng Thị Việt Phương Cử nhân Ban Tổ chức Trung ương 04.8431465 0904158915
13 Ông Trịnh Như Phức Vụ phó Tiến sĩ Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và hợp tác Thương mại Đông Nam á 0912009338
14 Bà Mai Hà Phương Trưởng khoa Thạc sĩ Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt 063.822489 063.830928 0918810969
15 Ông Ngô Mạnh Phụng Trưởng phòng Thạc sĩ Trường Đại học Yersin Đà Lạt 0982102114
16 Ông Hoàng Mạnh Phiệt Chuyên viên cao cấp Tiến sĩ Ban Tổ chức Trung ương 0918023384
17 Ông Vũ Tri Phương Cử nhân Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW 04.7610621
18 Bà Phạm Thị Thu Phương Cử Nhân Viện KH phát triển nhân lực kinh tế văn hóa 0975923568
19 Ông Nguyễn Thanh Phong Trưởng Ban Cử nhân Báo Nhân dân (đã nghỉ hưu) 0903436772
20 Ông Nguyễn Duy Phúc Thạc sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội 04.5566180 04.8348714
21 Ông Vũ Hữu Phê Thạc sĩ Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương 08045471
22 Bà Bạch Thị Phúc Phó Vụ trưởng Cử nhân Bộ Thương mại (đã nghỉ hưu) 04.8345787 0912152729
23 Ông Nguyễn Khắc Phòng Trưởng Bộ phận Cử nhân Hội Sử học Thành phố Hải phòng 0313.738024
24 Ông Trần Anh Phương Vụ trưởng Tiến sĩ Báo Điện tử Cộng sản Việt Nam 08048161 04.7663491 0912042120
25 Ông Nguyễn Kim Phong Chủ tịch Tiến sĩ Hiệp Hội Chè Việt Nam 04.8624775
26 Ông Lê Quốc Phú Giám đốc Cử nhân Công ty TNHH Phú Quốc 038.520809 0983237776
27 Ông Vũ Ngọc Phương Chủ Tịch Kiến trúc sư Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực -nhân tài Việt Nam 04.9718170 04.9760433 0912484879
28 Ông Bùi Thành Phần Bí thư Quận Ủy Quận Ủy Ba Đình 04.8562753 0913234727
Trang trước 1 Trang sau
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam