Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 2, 20/05/2024

Đang duyệt: Trang chủ Hội viên

Đăng ký tham gia hội viên

Để tham gia làm hội viên của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam, trước hết bạn phải là công dân Việt Nam và thực sự có tâm tâm huyết với sự nghiệp khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài của Việt Nam.

Tiêu chuẩn hội viên Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam

Hội viên của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam là sự tham gia tự nguyện của công dân Việt Nam có tâm tâm huyết với sự nghiệp khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài có đơn tự nguyện gia nhập Hội, đóng hội phí, được Ban Chấp...

Quyền và nghĩa vụ của hội viên

Hội viên của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam có các quyền sau:
Trước 1 Sau
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển