Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 2, 24/06/2024

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

Đại hội lần thứ III Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 10/12/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ thứ II (2012 – 2022), đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

 
nlntv-quangcanh-1670665221.jpg
Toàn cảnh đại hội (Ảnh: Võ Việt)

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của Ông Phạm Đình Toản - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư
Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ,
Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy
Hiệu - Nguyên Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Các Gíáo sư, Viện sỹ đầu ngành;
các cơ quan thông tấn báo chí.

Về phía Trung ương Hội Khoa học Phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam Ông Vũ Ngọc Phương - Chủ tịch Trung ương Hội; Ông
Bùi Duy Tảo - Phó Chủ tịch thường trực; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch; Ông Lê Như Hùng - Phó
Chủ tịch cùng gần 200 đại biểu đến từ các Viện, Trung tâm và các hội thành viên thuộc Trung ương Hội.

nlntv-doandaibieu-1670664966.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội (Ảnh: Võ Việt)

Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Ông Vũ Ngọc Phương khẳng định, từ Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II đã sàng lọc
để chọn ra các nhân tố có năng lực, liêm chính, thực tâm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, đoàn kết nội bộ để thực hiện chính
sách đại đoàn kết trong vận động quần chúng. Đã vận động thành lập 05 Thành Hội, Tỉnh Hội thuộc hệ thống “Khoa học Nhân Lực
– Nhân Tài”. Đến nay TW Hội đã kết nạp 1905 Hội viên sinh hoạt tại các Chi hội, đơn vị trực thuộc.

nlntv-chao-co-1670666944.jpg
Các đại biểu chào cờ trước khi tuyên bố Đại hội. (Ảnh: Võ Việt)

Đến tháng 10/2022, Trung ương Hội có 52 đơn vị trực thuộc. Sau khi đã giải thể 07 đơn vị hoạt động không hiệu quả, hiện nay
các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Hội còn 45 đơn vị. Trung ương Hội đã có quy chế các đơn vị mới thành lập, các đơn
vị gặp khó khăn đều được miễn giảm kinh phí xây dựng Hội tạo điều kiện cho các đơn vị đã thành lập và thành lập mới duy trì
được hoạt động. 

nlntv-chutich-1670665451.jpg
Ông Vũ Ngọc Phương, Chủ tịch Trung ương Hội trình bày báo cáo Đại hội. (Ảnh: Võ Việt)

Nhiệm vụ công tác phát triển nguồn Nhân Lực chất lượng cao được thực hiện tại các đơn vị thành viên của Trung ương Hội. Nhiệm vụ phát hiện và đề xuất trọng dụng Nhân Tài được thực hiện thận trọng từ năm 2016 đến Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII (năm 2022). Thường trực Trung ương Hội đã lựa chọn trên nguyên tắc thực sự khách quan, Liêm – Chính, sàng lọc được một số cán bộ Đảng viên trung kiên, có phẩm chất, năng lực để kiến nghị trọng dụng Nhân Tài tuân thủ nguyên tắc tổ chức, cán bộ. Các cán bộ, Đảng viên được Thường trực Trung ương Hội giới thiệu đã được quan tâm tại Đại Hội khóa XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ tham gia đề xuất, kiến nghị về đổi mới chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thường trực TW Hội đã tổng hợp, phân tích, đề xuất, kiến nghị 112 văn bản trực tiếp lên Bộ Chính trị và Ban bí thư Trung ương Đảng.

nlntv-chu-tri-1670665117.jpg
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch TW Hội phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Võ Việt)

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, báo cáo nêu rõ: Cải tiến hoàn thiện tổ chức cán bộ, phát triển Hội viên thuộc Hệ thống khoa học Nhân Lực - Nhân Tài Việt Nam. Tập trung cải tiến đổi mới tổ chức điều hành Trung ương Hội. Đề cử cán bộ trẻ độ tuổi dưới 50 tuổi, cán bộ khoa học, quản lý thực sự có năng lực và ý chí cống hiến cho Tập thể. Trong thời hạn 2 năm đầu nhiệm kỳ III chú trọng tuyển chọn, đề cử cán bộ Nữ có độ tuổi dưới 45 vào Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực - Nhân Tài Việt Nam.   

Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới phương thức tổ chức, làm việc trong Ban chấp hành bằng số hóa. Trọng tâm là công tác thông tin, văn thư, lưu trữ, kế toán, tài vụ bằng đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ quản lý hành chính, tài chính.

Tiếp tục xây dựng, củng cố phát triển hệ thống và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên, các Chi hội, tổ Hội. Xây dựng quy chế phương pháp hoạt động lấy Hội viên làm trung tâm cho mọi hoạt động. Phối hợp với các cơ quan Đảng, chính quyền tại các địa phương để hoàn thành nhiệm vụ lập các Thành Hội, Tỉnh Hội theo kế hoạch.

nlntv-pct-phat-bieu-1670677270.jpg
Ông Bùi Duy Tảo - Phó Chủ tịch thường trực TW Hội phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Võ Việt)

Xây dựng, tiến tới hoàn thiện Khoa học về Nhân Lực - Nhân Tài trong tổng thể Chính trị, Kinh tế, Xã hội trong nước và quốc tế để có cơ sở số liệu khảo sát, nghiên cứu khoa học thực tiễn, tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề, hội thảo cấp Quốc gia, cấp Quốc tế về nguồn nhân lực, bồi dưỡng và đào tạo nhân tài.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Vũ Ngọc Phương, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, khẳng định việc bồi dưỡng nhân lực, phát hiện và trọng dụng nhân tài là một hoạt động có tính thường xuyên, diễn ra trong mọi tổ chức, tác động mạnh mẽ đến kết quả của tổ chức từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguồn lực quan trọng cho sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Ông cũng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và mỗi hội viên cần quán triệt sâu sắc hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động Hội. Đồng thời nêu rõ Hội còn có vai trò tạo sự đồng thuận, tư vấn góp ý, phản biện xã hội, đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp bồi dưỡng nhân lực, phát hiện và trọng dụng nhân tài, vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn thịnh.

nnlntv-nhiemkymoi-1670665146.jpg
Ra mắt Thuờng trực TW Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Ảnh: Võ Việt)

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 36 thành viên. Ban Chấp hành Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Vệt Nam họp phiên thứ nhất để kiện toàn nhân sự. Theo đó, Ông Vũ Ngọc Phương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; ba phó chủ tịch gồm: Ông Bùi Duy Tảo - Phó Chủ tịch thường trực; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - Phó Chủ tịch; Ông Lê Như Hùng - Phó Chủ tịch.

nlntv-uy-vien-1670665780.jpg
Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ 2022-2027 (Ảnh: Võ Việt)
nlntv-bch-moi-1670665066.jpg
Ban Thường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ 2022-2027 (Ảnh: Võ Việt)

Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhưng có đặc điểm riêng và vai trò vị trí đặc biệt quan trọng, có thể tham gia vào nhiều hoạt động tư vấn, nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội trong nhiều lĩnh vực cả khu vực công và khu vực tư. Phát huy thế mạnh này, đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội đã tâm huyết rồi, cần tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa, tăng cường tính chủ động, nắm bắt thông tin, kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội, lan tỏa, tạo uy tín của Hội trong đời sống xã hội./.

Một số hình ảnh trong đại hội:

nlntv-cacnhakhoahoc-1670665111.jpg
Các đại biểu tham dự là các Nhà khoa học tên tuổi. (Ảnh: Võ Việt)
nlntv-daibieu-1670665085.jpg
Các Giáo sư, Viện sỹ tham dự đại hội. (Ảnh: Võ Việt)
nlntv-kyniem-1670667671.jpg
Lãnh đạo đoàn đại biểu Tạp chí Điện tử Nhân lực Nhân tài Việt tham gia Đại hội. (Ảnh: Võ Việt)
 Huyền Anh - Lâm An. Ảnh: Võ Việt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nguonluc.com.vn

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển