Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017)

Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017

 

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM


  

 

 

Text Box: Phụ lục 01-TB

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

   Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

 

 

    Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc

 

TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017)

 

 

 

Số lượng Đại biểu dự Đại hội dự kiến 150 người.

 

Trong đó:

 

- Đại biểu đương nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội: 56 người

 

- Đại biểu là Hội viên: 94 người

 

Phân bổ như sau:

STT

Tên đơn vị

Số lượng Đại biểu

Ghi chú

Ủy viên BCH TW Hội

Đại biểu Hội viên

I. Các địa phương

 

 

 

1

TP. Hồ Chí Minh

 

11

(có 4 Ủy viên BCH nằm trong các đơn vị)

5

Hội viên TW Hội

2

Tỉnh Lâm Đồng

1

2

Hội viên TW Hội

3

Tỉnh Đồng Nai

1

2

Hội viên TW Hội

4

Tỉnh Nghệ An

 

2

Hội viên TW Hội

5

TP. Hải Phòng

2

6

Hội viên TW Hội

6

Tỉnh Thái Bình

1

 

 

7

Tỉnh Bình Định

1

 

 

8

Tỉnh Đắk Lắk

1

 

 

II. Các Chi Hội và các đơn vị trực thuộc

 

 

 

1

Viện Khoa học Phát triển nhân lực và tài năng Việt Nam

1

 

Trú đóng tại TP. HCM

2

Trung tâm Khoa học phát triển nguồn nhân lực Hà Nội

 

1

Trú đóng tại Hà Nội

3

Trung tâm Văn hóa và phát triển nhân tài Việt Nam

 

1

Trú đóng tại Hà Nội

STT

Tên đơn vị

Số lượng Đại biểu

Ghi chú

Ủy viên BCH TW Hội

Đại biểu Hội viên

4

Trung tâm nghiên cứu Môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng

 

1

Trú đóng tại Hà Nội

5

Công ty Cổ phần thương mại du lịch và Cung ứng Nhân lực - Nhân tài Việt Nam

 

1

Trú đóng tại Hà Nội

6

Viện Khoa học phát triển nhân lực Kinh tế và Văn hóa

1

3

Trú đóng tại Hà Nội

7

Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Đức Thái Bình

 

2

Trú đóng tại Thái Bình

8

Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển Kinh tế Văn hóa

1

2

Trú đóng tại Hà Nội

9

Trung tâm Phát triển nguồn Nhân lực Hà Hải

 

2

Trú đóng tại Hà Nội

10

Viện Nghiên cứu Đào tạo đầu tư phát triển nhân lực Quốc tế Phương Nam

1

 

Trú đóng tại TP. HCM

11

Viện Khoa học phát triển Nhân lực quốc tế Sài Gòn

1

 

Trú đóng tại TP. HCM

12

Viện Khoa học phát triển Nhân lực Nông thôn và Miền núi

 

1

Trú đóng tại Hà Nội

13

Trung tâm Khoa học phát triển nguồn nhân lực Đất Việt

1

2

Trú đóng tại Hà Nội

14

Trung tâm Khoa học phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin

 

2

Trú đóng tại Hà Nội

15

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Vietnet

1

2

Trú đóng tại Hà Nội

16

Trung tâm Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Thăng Long

1

2

Trú đóng tại Hà Nội

17

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ giáo dục và y tế cộng đồng

 

2

Trú đóng tại Hà Nội

18

Viện khoa học giáo dục và phát triển tài năng

1

2

Trú đóng tại Bắc Giang

STT

Tên đơn vị

Số lượng Đại biểu

Ghi chú

Ủy viên BCH TW Hội

Đại biểu Hội viên

19

Trung tâm tư vấn phát triển nhân lực doanh nghiệp

1

2

Trú đóng tại Hà Nội

20

Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ phát triển nhân lực Doanh nghiệp

1

1

Trú đóng tại Hà Nội

21

Viện nghiên cứu đào tạo đầu tư phát triển nguồn nhân lực quốc tế

1

2

Trú đóng tại Nghệ An

22

Trung tâm Khoa học và phát triển nguồn nhân lực Á Châu

1

1

Trú đóng tại Hà Nội

23

Chi Hội Công ty Cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu

 

2

Trú đóng tại Hà Nội

24

Chi Hội Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và dịch vụ Thương mại Thời đại mới

 

1

Trú đóng tại Hà Nội

25

Chi Hội Hồng Lĩnh Nghệ An

 

1

Trú đóng tại Nghệ An

26

Chi Hội Vũ Võ

 

5

Trú đóng tại Hà Nội

27

Chi Hội Cơ quan Văn phòng TW Hội

 

2

Trú đóng tại Hà Nội

28

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển