Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2012 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2012 - 2017
 

TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

 
NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM

 

 

 


 

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II 2012 - 2017

 

1/  Địa điểm Đại hội:

Tại phòng họp lớn số 201/ Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội.

2/ Thời gian:

Hội nghị trù bị họp một buổi chiều ngày 07 tháng 01 năm 2012 (thứ 7): Từ 13g30 đến 15g, họp Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội cuối nhiệm kỳ I; Từ 15g đến 16g30 họp Hội nghị trù bị (toàn thể Đại biểu Đại hội) tại Phòng họp số 318 Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Đại hội khai mạc thời gian một buổi sáng ngày Chủ nhật 08 tháng 01 năm 2012 (tại phòng họp số 201 Trung tâm Hội nghị Quốc tế): Từ 7g 30 đến 8g đón tiếp đăng ký Đại biểu và khách mời.

Đại hội chính thức khai mạc vào 8g sáng cùng ngày.

3. Nội dung Đại hội:

3.1/ Khai mạc Đại hội 8g - 8g10: Chủ Tịch Trung ương Hội đọc lời khai mạc.

3.2/ Từ 8g10 đến 8g20: Chủ Tịch Trung ương Hội đọc Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ I  và nguyên nhân, yêu cầu sửa đổi Điều Lệ TW Hội ( Bản tóm tắt - Toàn văn gửi cho Đại biểu và Khách mời kèm theo giấy mời).

3.3/ Từ 8g20 đến 8g45: Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, đề xuất Nhiệm vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ II và Điều Lệ sửa đổi.

3.4/ Từ 8g45 đến 9g: Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội đọc Báo cáo Nhân sự và Báo cáo Kiểm tra. (Bản tóm tắt - Toàn văn gửi cho Đại Biểu và Khách mời kèm theo giấy mời).

3.5/ Từ 9g đến 9g30: Thảo luận và thông qua Báo cáo Nhân sự và Báo cáo Kiểm tra.

3.6/ Từ 9g 30 đến 9g45: Nghỉ giải lao

3.7/ Từ 9g45 đến 10g10: Đại biểu và Khách mời phát biểu ý kiến, thời lượng của mỗi người là không quá 10 phút.

3.8/ Từ 10g10 đến 10g35: Phó Chủ Tịch kiêm Chánh Văn phòng Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng đọc Báo cáo Thi đua Khen thưởng và trao Bằng khen, Kỷ niệm chương.

3.9/ Từ 10g35 đến 11g10: Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội và Bầu Ban Kiểm tra TW Hội nhiệm kỳ II 2012 - 2017 theo thể lệ biểu quyết công khai của Luật Bầu cử.

3.10/ Từ 11g10 đến 11g50: Chương trình văn nghệ phục vụ Đại hội giành cho Đại biểu và Khách mời. Ban Chấp hành Trung ương Hội Khóa II họp tại phòng họp nhỏ bầu Ủy viên Thường vụ và các Chức danh Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Trung ương.

3.11/ Từ 11g50 đến 12g: Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội, các Ủy viên Thường vụ, Chủ Tịch và các Phó Chủ Tịch trung ương Hội. Bế mạc Đại Hội.

3.12/ Từ 12g đến 12g 30: Chụp ảnh lưu niệm của Đại hội.

Từ 12g30 đến 14g cùng ngày Trung ương Hội chiêu đãi trọng thể toàn thể các Vị Đại biểu và Khách mời tại Phòng Đại tiệc Trung tâm Hội nghị Quốc tế

4. Đại biểu và Khách mời dự  Đại hội:

4.1/  Dự kiến số Đại biểu chính thức dự Đại hội là 150 Đại biểu.

4.2/  Dự kiến khách mời Đại hội là 100 người gồm Đại biểu đại diện các Bộ, Ngành ở Trung ương, các Tổ chức xã hội, các Tổ chức Kinh tế, các khách mời của Thành Hội, Tỉnh Hội, các đơn vị trực thuộc.

4.3/ Dự kiến khách mời là các Cơ quan báo chí thông tin và truyền thông là 60 người.

Tổng số Đại biểu và khách mời dự kiến 310 người.

5/ Nguyên tắc và trình tự tiến hành Đại Hội: Dân chủ, Công khai, Xây dựng, Đoàn kết, Khoa học về Tổ chức.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC

TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH

Đã ký

 

VŨ NGỌC PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển