Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 24/06/2021

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện hội

THÔNG TIN VỀ VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KINH TẾ VÀ VĂN HÓA

THÔNG TIN VỀ VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KINH TẾ VÀ VĂN HÓA.

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNET

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNET

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông VietNet

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông VietNet (VietNet-ICT) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

VĂN HOÁ ỨNG XỬ NGƯỜI HÀ NỘI

Văn hoá ứng là cốt lõi của xã giao nói chung, gia đình nói riêng, từ xưa nay đã là một phạm trù lớn, thường xuyên phải thay đổi, bổ sung, điều chỉnh qua nhiều thế hệ và tinh thần xã hội.

LƯỠNG QUỐC TƯỚNG QUÂN VŨ NGUYÊN BÁC LÝ ANH TỰ - HỒNG THỦY - NGUYỄN SƠN

Kể từ khi nước ta có Quốc hiệu đến nay, trải qua các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê,... đã có hàng vạn người được phong Tướng quân.Tuy nhiên những Tướng quân được Lịch sử Việt Nam nhắc đến không nhiều, tướng Nguyễn Sơn là một trong những người hiếm hoi đó.
Sự hình thành và phát triển của Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển Kinh tế Văn hoá

Sự hình thành và phát triển của Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển Kinh tế Văn hoá

Nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nền Kinh tế của đất nước đồng thời phát huy giá trị văn hoá của dân tộc.
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS Vietnam