Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 30/06/2022

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông Vietnet - Bản tin quý I, II/2021

Làn sóng COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động, học tập, sản xuất bị gián đoạn, đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức Phi lợi nhuận, bao gồm cả Trung tâm Công nghệ - Thông tin Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT).

Nhưng đối với Vietnet-ICT, đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện và duy trì các kế hoạch, hoạt động đã đề ra, đồng thời triển khai những chiến dịch mới để đồng hành cùng cộng đồng trong tiến trình thích nghi với trạng thái bình thường mới.

Trong bản tin này, chúng tôi chia sẻ những nỗ lực của mình và các tổ chức đối tác trong việc duy trì, thích ứng, thay đổi để phát triển.

Nguồn: vietnet-ict.org

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển