Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 23/04/2024

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

TỜ TRÌNH VỀ DỰ LUẬT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI VÀ Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN

Ngày 19/5/2015 Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam đã có tờ trình số 62/T.Tr - TWH gửi đến Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc: Đề xuất Luật phát hiện và trọng dụng nhân tài.

Ngày 08/06/2015 Văn phòng TWH nhận được công văn thông báo số 885/VPCTN - TH về việc chuyển tờ trình của TWH đến các cơ quan.

Ngày 18/6/2015 Trung ương Hội nhận được công văn số 2119/BKHCN-TCCB của Bộ khoa học công nghệ về việc trình dự thảo Luật phát hiện và trọng dụng nhân tài cùng một số ý kiến.

Văn phòng TWH xin gửi các file văn bản đính kèm dưới đây.

/uploads/files/To%20trinh%2062%20T_Tr%20-%20TWH%20-%201.jpg

/uploads/files/To%20trinh%2062%20T_Tr%20-%20TWH%20-%202.jpg

DU LUAT TRONG DUNG NHAN TAI.doc

/uploads/files/CV%20885%20cua%20VPCTN.pdf

/uploads/files/CV%202119%20BKHCN%20-%20TCCB%20cua%20Bo%20KH&CN%20-%201.jpg

/uploads/files/CV%202119%20BKHCN%20-%20TCCB%20cua%20Bo%20KH&CN%20-%202.jpg

 

Trân trọng!

Văn phòng TWH

 

Số lượt đọc: 21767 Trở lại Bản in Về đầu trang

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển