Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 19/09/2020

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

TỜ TRÌNH VỀ DỰ LUẬT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI VÀ Ý KIẾN CÁC CƠ QUAN

Ngày 19/5/2015 Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam đã có tờ trình số 62/T.Tr - TWH gửi đến Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc: Đề xuất Luật phát hiện và trọng dụng nhân tài.

Ngày 08/06/2015 Văn phòng TWH nhận được công văn thông báo số 885/VPCTN - TH về việc chuyển tờ trình của TWH đến các cơ quan.

Ngày 18/6/2015 Trung ương Hội nhận được công văn số 2119/BKHCN-TCCB của Bộ khoa học công nghệ về việc trình dự thảo Luật phát hiện và trọng dụng nhân tài cùng một số ý kiến.

Văn phòng TWH xin gửi các file văn bản đính kèm dưới đây.

/uploads/files/To%20trinh%2062%20T_Tr%20-%20TWH%20-%201.jpg

/uploads/files/To%20trinh%2062%20T_Tr%20-%20TWH%20-%202.jpg

DU LUAT TRONG DUNG NHAN TAI.doc

/uploads/files/CV%20885%20cua%20VPCTN.pdf

/uploads/files/CV%202119%20BKHCN%20-%20TCCB%20cua%20Bo%20KH&CN%20-%201.jpg

/uploads/files/CV%202119%20BKHCN%20-%20TCCB%20cua%20Bo%20KH&CN%20-%202.jpg

 

Trân trọng!

Văn phòng TWH

 

Số lượt đọc: 21229 Trở lại Bản in Về đầu trang

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam