Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 20/08/2019

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, PHƯƠNG HƯƠNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER)...

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) được thành lập theo quyết định số 31/QĐ-TWH ngày 04/04/2017 của TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam và được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-1739 ngày 19/04/2017. Viện có địa chỉ Văn phòng giao dịch tại Phòng 1601, Tòa nhà N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024 3201 1519. Đại diện pháp luật là Viện trưởng: TS. Dương Thị Thu; Email: thudt@sleader.vn/thufla@gmail.com.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1.1. Về đào tạo

Các chương trình đào tạo do Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược thực hiện trong năm 2018

1.1.1.     Đào tạo doanh nghiệp

- Thực hiện chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” dành cho cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

- Thực hiện chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả”  dành cho nhân viên tại một số doanh nghiệp

- Liên kết với Học viện Sanno, Nhật Bản thực hiện chương trình đào tạo “ Quản trị doanh nghiệp theo phong cách Nhật Bản” kết hợp tham quan các doanh nghiệp tại Nhật Bản.

1.1.2. Đào tạo khu vực công

- Thực hiện chương trình đào tạo “Lãnh đạo Chiến lược” dành cho cán bộ lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Thực hiện chương trình đào tạo “Thanh niên khởi nghiệp” tại các địa phương nhằm giúp cho thanh niên có kiến thức để thực hiện các dự án khởi nghiệp

- Thực hiện chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng mềm trong thực thi công vụ” dành cho cán bộ, công chức  Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

- Thực hiện chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý” dành cho cán bộ, công chức quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

1.2. Về Tư vấn

- Thực hiện chương trình tư vấn “Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp” tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội.

- Xây dựng quy trình quản trị nội bộ cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, Bộ Quốc phòng (MHDI)

1.3. Về hợp tác phát triển

- Ký hợp tác với Viện Malik, Thuỵ Sỹ để cùng thực hiện chương trình đào tạo, xây dựng chiến lược cho các tổ chức/ doanh nghiệp

- Phối hợp với Viện Quản trị Sanno, Nhật Bản xây dựng chương trình đào tạo từ xa cho cán bộ lãnh đạo quản lý

1.4. Tuyển dụng

Tuyển dụng mới 4 vị trí: Trưởng phòng quản lý dự án; Giám đốc phát triển dự án; Chuyên viên Marketing và Điều phối viên dự án.

1.5. Đào tạo nội bộ

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên thông qua các buổi đào tạo trực tiếp

1.6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu gồm: túi, bao thư, ấn phẩm, đồng phục

- Ban hành và thực hiện quy định tác phong làm việc chuyên nghiệp

- Tổ chức các buổi dã ngoại, teambulding tạo động lực thúc đẩy đời sống tinh thần nhân viên, gắn kết mối quan hệ, tạo không gian giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên trong SLEADER

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực tế đạt được năm 2018. Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

2.1. Về đào tạo

2.1.1. Đào tạo doanh nghiệp

Năm 2019, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo dành cho cán bộ, nhân viên tại các Công ty, Tổng Công ty, Tập đoàn trên cả nước, cụ thể như sau:

- Tổ chức các khóa đào tạo  “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý”; “Quản trị kinh doanh cao cấp”  dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trung của doanh nghiệp;

- Tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho nhân viên của các doanh nghiệp;

- Tổ chức khóa đào tạo “Văn hoá trường học” dành cho giáo viên tại các trường phổ thông trên cả nước;

- Tổ chức các chương trình đào tạo, tham quan, khảo sát các doanh nghiệp tại Nhật Bản và Châu Âu

      + Tháng 4 và tháng 11 năm 2019: Phối hợp với Viện Quản trị Sanno, Nhật Bản tổ chức đào tạo, tham quan, khảo sát các doanh nghiệp tại Nhật Bản

     + Tháng 6 năm 2019:  Phối hợp với Viện Malilk, Thụy Sỹ tổ chức các chương trình đào tạo, tham quan, khảo sát các doanh nghiệp tại Châu Âu

2.1.2. Đào tạo Khu vực công

- Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược tiếp tục phối hợp với Sở, Ban, Ngành các địa phương tổ chức các khóa đào tạo: “Lãnh đạo Chiến lược”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý”; “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho cán bộ, công chức trên địa bàn các tỉnh.

- Phối hợp với UBND cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức khóa đào tạo “Xác định tầm nhìn xây dựng chiến lược phát triển kinh tế địa phương”; “Nông thôn giàu có, văn minh”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong kỷ nguyên 4.0” dành cho cán bộ, công chức tại địa phương.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố, huyện, thị xã thực hiện chương trình đào tạo “Thanh niên khởi nghiệp”.

2.2. Về Tư vấn

- Thực hiện tư vấn, xây dựng và triển khai chiến lược cho các Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn.

- Thực hiện tư vấn xây dựng văn hóa trường học và triển khai chiến lược phát triển trường học cho các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thực hiện tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiệp.

2.3. Về hợp tác phát triển

- Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc tổ chức các chương trình đào tạo, tham quan, khảo sát các doanh nghiệp nước ngoài tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Châu Âu.

- Ký hợp tác với các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học trong và ngoài nước cùng phối hợp chương trình đào tạo và tư vấn.

2.4. Maketing và truyền thông

-  Tổ chức hội thảo chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho đối tượng khách hàng tiềm năng.

       + Tháng 3.2019: Tổ chức Hội thảo “Mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên 4.0” tại Ninh Bình, Thanh Hoá, Cao Bằng, Hải Phòng

       + Tháng 6.2019: Tổ chức Hội thảo “Xác định tầm nhìn và xây dựng Chiến lược ” tại tỉnh Phú Thọ,

- Quảng cáo, các chương trình đào tạo, study tour trên các phương tiện truyền thông như: Website, Fanpage và Báo điện tử

- Nâng cấp website hiện tại của SLEADER, tăng sự hấp dẫn và tiện ích cho các khách hàng tìm hiểu thông tin.

2.5. Xuất bản sách

Xuất bản 1 cuốn sách

2.6. Tuyển dụng

Dự kiến tuyển dụng mới 2 vị trí: Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng maketing và phát triển dự án

2.7. Đào tạo nội bộ

2.7.1.     Xây dựng mô hình tổ chức học tập

- Xây dựng văn hóa đọc tại văn phòng SLEADER; hàng tháng, mỗi nhân viên đọc ít nhất 2 quyển sách liên quan đến chuyên môn và 1 quyển truyện.

- Chia sẻ nội dung cuốn sách đã đọc với các thành viên khác trong SLEADER.

- Tạo môi trường để các thành viên của SLEADER luyện tập tiếng Anh

2.7.2.     Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm ngắn hạn cho nhân viên

- Tháng 3: Đào tạo nội bộ với nội dung “ Văn hoá SLEADER” do TS. Dương Thị Thu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược trình bày.

- Tháng 4.2019: Tổ chức khóa học “Kỹ năng thuyết trình và phát biểu trước đám đông”

- Tháng 6.2019: Tổ chức khóa học “Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả”

2.7.3. Cập nhật các quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, chuyên viên của SLEADER.

2.8. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Phổ biến và thực hiện theo Bộ quy tắc ứng xử  SLEADERSổ tay văn hóa”

- Thực hiện nghiêm túc quy định tác phong làm việc chuyên nghiệp

- Thực hiện mặc đồng phục, đeo biển tên vào sáng thứ 2 hàng tuần

- Thực hiện cán bộ nhân viên nói toàn bộ Tiếng Anh vào thứ 4 trong tuần

- Thực hiện văn hóa đọc sách và chia sẻ kiến thức vào sáng thứ 7 hàng tuần

- Lưu và quản lý hồ sơ, tài liệu theo tiêu chuẩn ISO

- Tổ chức teambuilding tại Thái Lan

- Tổ chức các buổi dã ngoại tại Đà Nẵng, Ninh Bình

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam