Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 02/06/2023

Đang duyệt: Trang chủ Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam

Tiêu chí Trao giải thưởng nhân tài Việt Nam

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI
VIỆT NAM
QUỸ HỖ TRỢ NHÂN TÀI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
 
Ngày 23 tháng 6 năm 2008
 
 
 
 TIÊU CHÍ XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI
 
1. Tiêu chí xét trao giải thưởng nhân tài trong Doanh nghiệp :
- Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mà nhà nước khuyến khích, có ý chí và phong cách làm ăn lớn, có tri thức về thị trường, mạnh về tài chính và công nghệ cao;
- Biết làm giàu cho mình và cho xã hội;
+ Thu nhập bình quân của người lao động cao, thường xuyên ổn định trong 2 năm 2006 và 2007;
+ Thực hiện chế độ BHXH tốt, an toàn lao động và có chế độ phúc lợi tập thể cao;
+ Làm nghĩa vụ với Ngân Sách Nhà Nước vượt chỉ tiêu kế hoạch giao;
+ Làm công tác từ thiện, xã hội nhiều nhất.
Thủ tục xét thưởng :
Đề nghị Phòng Thương mại và Doanh nghiệp Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam chủ trì, có sự thống nhất với các Bộ, ngành liên quan gửi danh sách tới Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam xét trao giải thưởng.
2. Tiêu chí xét trao giải thưởng nhân tài trong Khoa học Công Nghệ:
Nhân tài trong Khoa học Công nghệ là những người đã có những phát minh, sáng chế đem lại nguồn lợi to lớn cho kinh tế, xã hội, đã có cống hiến lớn cho sự nghiệp khoa học của quốc gia và quốc tế, tạo nên sự biến đổi cơ bản trong đời sống và được xã hội công nhận.
 
Thủ tục xét thưởng :
Đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, có sự thống nhất với các Bộ, ngành liên quan gửi danh sách tới Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam xét trao giải thưởng.
3. Tiêu chí xét trao giải thưởng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin :
Căn cứ vào thành tích đóng góp trong công tác hoạch định thi hành chính sách phát triển công nghệ phần mềm về Công nghệ thông tin hoặc trong ứng dụng Công nghệ thông tin. Kết quả nổi bật về phát triển Công nghệ thông tin là có sản phẩm dịch vụ và thành tích tiêu biểu đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin nước nhà, có thể chọn từ giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam ( VIFOTEC ), giải thưởng Sao Khuê v.v
Đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì, có sự thống nhất với các Bộ, ngành liên quan gửi danh sách tới Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam xét trao giải thưởng.
4. Tiêu chí trao giải thưởng nhân tài trong hoạt động Văn hóa, Thể thao :
Căn cứ vào thành tích đạt được của vận động viên trong các kỳ thi đấu trong nước, trong khu vực và quốc tế như kết quả thi đấu tại Sea Game, các lần tham dự Olympic.v.v. phát huy ch­ương vàng trong các giải quốc gia, quốc tế.
Những vận động viên đạt huy chương vàng ở những cuộc thi đấu trên đã mang vinh danh về cho đất nước. Những thành tích đó không còn là của riêng ngành thể thao mà nó trở thành chiến công chung, niềm tự hào chung của cả dân tộc Việt Nam nên cần được tôn vinh.
Thủ tục xét thưởng :
Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, có sự thống nhất với các Bộ, ngành liên quan gửi danh sách tới Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam xét trao giải thưởng.
5. Tiêu chí trao giải thưởng nhân tài trong Học sinh, sinh viên :
Học sinh, sinh viên hôm nay là chủ nhân của đất nước nay mai. Hôm nay các cháu học tập tốt nay mai thành chủ nhân tài giỏi của nước nhà. Bác Hồ đã coi trọng công lao học tập của các cháu ngay từ những ngày đầu cách mạng mới thành công : “ Dân tộc Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, đều nhờ vào công học tập của các cháu ”.
Vậy, tiêu chí để xét trao giải thưởng nhân tài trong học sinh, sinh viên là chọn trong số những học sinh đi thi quốc tế năm 2006 hoặc 2007 được giải thưởng huy chương vàng. Chọn sinh viên tốt nghiệp Đại học năm 2006 hoặc 2007 thuộc loại xuất sắc.
Thủ tục xét thưởng :
Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì chọn trong số các em đạt tiêu chuẩn nói trên gửi danh sách tới Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam xét trao giải thưởng.
 
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Xuyên (đã ký)
 
 
Nguồn: Văn phòng TW Hội

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển