Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 30/06/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

Thông báo

Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải phòng đã giao cho Sở Khoa học Công nghệ ra quyết định số 176/QĐ - KHCN ngày 14 tháng 10 năm 2011 Quyết định về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực - Nhân tài Thành phố Hải Phòng do Ông Trần Vĩnh Hải làm trưởng ban.
Tổng số 19 hội viên hoạt động đúng thẩm quyền theo mục 3 của Công văn số 114/CV-TWH ngày 10/10/2011của Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nay thông báo cho toàn thể Hội viên được biết.
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển