Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 12/12/2023

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

Thông báo về việc giao dịch trong thời gian Tết

VĂN PHÒNG TW HỘI KHOA HỌC  PHÁT TRIỂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                           

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

 

            Văn phòng TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam sẽ không tiếp khách tại cơ quan kể từ ngày 04/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Mọi giao dịch cần thiết của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với lãnh đạo TW Hội và văn phòng xin thông qua điện thoại và hộp thư như sau:

            1. Đ/c Vũ Ngọc Phương – Chủ tịch TW Hội

            ĐT: 0912 484 879

            Email: vuphuong152@gmail.com

            2. Đ/c Bùi Duy Tảo - Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội

            ĐT: 0913 500 617

            Email: buiduytao@gmail.com

            3. Đ/c Phí Thị Hương – Phó Văn phòng TW Hội

            ĐT: 0974 062 911

            Email: nhanlucnhantai@gmail.com

            Xin thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết!

 

VĂN PHÒNG TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển