Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Tin hoạt động

Thành lập Trung tâm Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nông thôn và Miền núi

Ngày 12/10/2006, Chủ tịch Đoàn Duy Thành đã ký Quyết định số 145/QĐ/TWH về việc thành lập Trung tâm Khoa học Phát triển nguồn nhân lực Nông thôn và Miền núi.
 Bà Phạm Thị Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội là Giám đốc Trung tâm.

Nhiệm vụ của Trung tâm là:

- Nghiên cứu các vấn đề về phát triển bền vững kinh tế xã hội tại Nông thôn và Miền núi, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện các đề tài, dự án, chương trình của Nhà nước, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

- Tham gia tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, hội nghị, tập huấn trong nước và quốc tế.

- Tham gia đóng góp tích cực vào họat động của Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam, phối hợp thường xuyên với các đơn vị có hoạt động liên quan đến chuyên môn của Trung tâm.

- Trung tâm đã được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp giấy phép và đang chính thức đi vào hoạt động.

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển