Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Tin hoạt động

Thành lập Ban vận động tỉnh Lâm Đồng

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm đồng đã ký Quyết định thành lập Ban Vận động thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài tỉnh Lâm Đồng. Ban gồm 5 vị do ông Nguyễn Quán Huệ làm Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Hiếu Phó Trưởng ban Thường trực.
 Sau khi có quyết định công nhận, Ban Vận động đã triển khai một số công việc:

1. Vận động tuyên truyền phát triển hội viên. Đến nay đã vận động được 22 hội viên mới, nâng tổng số hội viên tại Lâm Đồng là 38 người (cán bộ hưu trí 11, cán bộ đương chức 24 - trong đó có 12 tiến sỹ và thạc sỹ, còn lại 26 cử nhân.

2. Ngày 18-02-2006 Ban Vận động đã họp thảo luận một số vấn đề chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất: Chuẩn bị dự thảo “Điều lệ Hội”; Soạn thảo nội dung chương trình hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2006-2010; Chuẩn bị những bài tham luận tại Đại hội (đã có 25 tham luận được chuẩn bị); Sau Đại hội sẽ in Kỷ yếu.

Các công việc tiến hành Đại hội lần thứ nhất: Sẽ tiến hành vào tháng 05 - 2006) và chuẩn bị danh sách BCH Hội khoá I (2006-2010).

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển