Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 21/09/2021

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

Thành lập Ban Thông tin - Truyền thông trực thuộc TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ TW Hội ngày 09/07/2020, Chủ tịch TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam đã ký quyết định thành lập Ban Thông tin - Truyền thông trực thuộc TW Hội để quảng bá các hoạt động và phát triển TW Hội trong giai đoạn mới.

Bổ nhiệm TS. Nguyễn Đức Hạnh - Ủy viên Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Ban Thông tin và Truyền thông

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực