Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 27/05/2022

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

Thành lập Ban Bảo tồn - Phát huy di sản Văn hóa Việt Nam trực thuộc TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam

Đào tạo Nhân lực phải được chú trọng ngay từ khi sắp sinh, sinh ra có thể chất khỏe mạnh rồi được phối hợp đào tạo, giáo dục Nhân cách từ Gia đình với Đào tạo giáo dục Kiến thức tại trường học từ phổ thông, cao đẳng, đại học và trên đại học. Một trong những vấn đề cốt tử giáo dưỡng, đào tạo nguồn Nhân lực là tiếp thu có chọn lọc, bảo tồn và phát huy truyền thống quý báu nhất của Dân tộc Việt Nam là “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang việc Nước, việc Nhà”. Đây chính là sức mạnh vô địch của Dân tộc Việt Nam kiên cường chống giặc Ngoại xâm, chống giặc Nội xâm là Tham nhũng, lãng phí,... trải hàng nghìn năm qua, bảo vệ vững chắc Độc lập – Tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Quốc gia – dân tộc ta. Truyền thống đó được ghi nhận trong sử sách, thư tịch cổ của Lạc Việt – Việt Nam và cũng được ghi nhận công bố trong các sử sách của một số nước trên thế giới.

Truyền thống dân tộc trước hết là Triết học cổ Dân tộc Việt nam được truyền bá qua hàng nghìn đời bởi phong tục, văn thơ truyền khẩu, nhất là các diễn xướng Dân gian. Nổi bật nhất trong các loại hình Ca trù Việt nam phải kể đến Diễn xướng Chầu văn Hầu đồng trong tín ngưỡng, tôn giáo Thờ Đạo Thánh Mẫu Việt Nam đã được UNESSCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam tháng 12/2016. Giáo lý, Tín điều của Đạo Thánh Mẫu Việt Nam là tôn thờ Gia tiên – nguồn gốc của mỗi gia đình, dòng họ cũng như cội nguồn Tổ tiên Lạc Việt với biểu tượng Ba bát hương là Thần linh – Khí thiêng sông núi được cụ thể hóa là các Vị Thần, Thánh bản địa là người Lạc Việt, người Việt là Anh hùng cứu nước, chống Ngoại xâm, những vị có Công Đức lớn với Dân, với Nước cùng các vị Tiên hiền Nội, Ngoại, Nam, Nữ. Trong các nội dung chầu văn đều thể hiện rõ Công đức sâu nặng của các Bậc Anh hùng Dựng nước, Giữ nước với giai điệu, tiết tấu dân ca đặc sản Việt Nam.

Giáo dục Nhân cách truyền thống tốt đẹp của Dân tộc Việt qua Diễn xướng Dân gian Chầu Văn – Hầu đồng Đạo Thánh Mẫu Việt Nam kết hợp với các hình thức giáo dục khác của Đảng – Nhà nước là cách giáo dục uyển chuyển, dễ tiếp thu, dễ truyền thụ, nhiều cảm hứng cho công tác đào tạo Nhân cách nguồn Nhân lực Việt cho ngày nay và cho muôn vạn đời con cháu mai sau.

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, từ những nghiên cứu trong những năm qua, ngày 10/10/2020, TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã thành lập Ban Bảo tồn – Phát huy di sản Văn hóa Việt Nam. Đồng thời Chủ tịch TW Hội đã ký quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Ban Ban Bảo tồn – Phát huy di sản Văn hóa Việt Nam:

- Bà Nguyễn Hải Anh được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban

- Nghệ nhân Trần Thị Liễu (Trần Ngọc Ánh) được bổ nhệm giữ chức Phó Trưởng Ban

  

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển