Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 30/06/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

Tăng cường tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngành Nông nghiệp cần sớm tổng kết những mô hình làm ăn tốt trong quá trình triển khai Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và một số Bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn.
 
Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại buổi làm việc cho thấy, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đã sớm triển khai Nghị quyết; chú trọng công tác tuyên truyền, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, người dân. Các Bộ, ngành đã nhanh chóng xây dựng triển khai nhiều cơ chế chính sách để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đã tạo sự chuyển biến nhất định trên thực tế, nhất là trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nông nghiệp, nông thôn vẫn duy trì được tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế - xã hội đất nước.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình triển khai Nghị quyết 26 vẫn còn một số tồn tại như: nhận thức của một bộ phận cán bộ các cấp và người dân về Nghị quyết nói chung và Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chưa đầy đủ; quá trình triển khai Nghị quyết chưa đồng bộ, chưa quyết liệt, kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu, chậm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trên thực tế.
 
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và ý kiến đóng góp của một số Bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết 26, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tựu mà ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt được trong triển khai Nghị quyết 26.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong thời gian tới phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách bài bản để làm chuyển biến về nhận thức, trên cơ sở nhận thức tập trung chỉ đạo triển khai, khẩn trương ban hành Đề án cơ chế chính sách còn thiếu. Đồng thời chỉ đạo triển khai những Đề án và chương trình đã có và thường xuyên kiểm tra đôn đốc quá trình thực hiện. Sơ kết tổng kết những mô hình làm ăn tốt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng măc đặc biệt là cơ chế chính sách trong quá trình triển khai…/.
 
Theo vov.vn

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển