Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 24/06/2021

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện hội

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT

Tôn vinh Nhân tài là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam.Đây là một chương trình được chuẩn bị lâu dài nhưng khi triển khai gặp không ít trở ngại.

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội V/v Vận động tài trợ

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội V/v Vận động tài trợ

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

THÔNG BÁO V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân...

THÔNG BÁO V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam

Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân...

Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017

NGHỊ QUYẾT   Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam Kỳ họp lần thứ...

NGHỊ QUYẾT   Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam Kỳ họp lần thứ 17 / Khóa I quyết định tiến hành Đại hội nhiệm kỳ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2005-2011)VÀ DỰ KIẾN NHÂN SỰ NHIỆM KỲ II (2012-2017)  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2012 - 2017
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS Vietnam