Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam (VTAF) là Quỹ xã hội hoạt động phi lợi nhuận, là đơn vị trực thuộc TW Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam (VSATH). Quỹ được thành lập theo Quyết định 4499-QĐ/UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
 Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hạch toán độc lập.
 
Mục đích của Quỹ là huy động vốn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để vận động tài trợ, hỗ trợ cho các hoạt động khoa học, khuyến khích đào tạo và phát triển nhân tài trên phạm vi toàn quốc, phù hợp với mục tiêu của TW Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam. Quỹ cũng xây dựng triển khai các chương trình, các đề án nhằm mục đích hỗ trợ sự nghiệp phát triển nhân tài của đất nước.
 
Quỹ hoạt động theo Điều lệ Quỹ, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự quản lý, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ và chịu trách nhiệm trước Thường vụ TW Hội.
 
Quỹ sẽ thành lập Hội đồng bảo trợ, cơ cấu gồm những người có kinh nghiệm, có vị trí, tâm huyết với sự nghiệp phát triển nhân tài của đất nước. Những cá nhân, tập thể trong và ngoài nước có lòng hảo tâm tài trợ cho Quỹ từ 100 triệu đồng trở lên được mời tham gia Hội đồng bảo trợ. Hội đồng bảo trợ là cố vấn của Hội đồng quản lý Quỹ, có Chủ tịch, các phó chủ tịch.
 
Mọi chi tiết liên hệ:
Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam
Số 18 Lô 2C – Phố Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại :+84-4-7832395 / 0913232546
 
Nguồn: VP TW Hội

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 2 Trung bình: 1
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển