NOI GƯƠNG CÁC ĐIỂN HÌNH LÀM THEO LỜI BÁC
Ảnh minh họa. TTXVN.

Để những tấm gương điển hình có sức lan tỏa, lay động mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, xã hội, rất nhiều đơn vị, địa phương đã có những cách làm sáng tạo, tận dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội và dư luận cộng đồng để nhân rộng người tốt, việc tốt. Bên cạnh được tôn vinh tại các buổi lễ trang trọng, những tấm gương đã được đưa về các cơ sở, cộng đồng dân cư để giao lưu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm. Người dân được chứng kiến, cảm thấu sâu sắc động cơ, mục đích và phương pháp làm việc, cống hiến của mỗi gương điển hình, từ đó soi rọi, liên hệ bản thân để điều chỉnh hành vi, việc làm theo những chuẩn mực tiến bộ. Để công tác tuyên truyền, giáo dục không chung chung, đơn điệu, kém hiệu quả, những việc làm của những tấm gương điển hình đã được đưa vào các loại hình nghệ thuật gắn với từng hoàn cảnh cụ thể, được thực hiện ngay từ cơ sở. Mỗi việc làm tốt theo lời dạy của Bác, xuất phát từ động cơ trong sáng và cái tâm hướng đến cộng đồng, là hiện thực sinh động để các văn nghệ sĩ và đội ngũ những người sáng tác chuyên và không chuyên lấy làm chất liệu sáng tạo. Thông qua sức lan truyền và sự ảnh hưởng của truyền thông, mạng xã hội, những nét đẹp cuộc sống ngày càng được ươm mầm, nhân lên mạnh mẽ, liên tục theo tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện Chỉ thị 05 được tổ chức, triển khai gắn liền với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Những tấm gương điển hình, những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống có sự liên kết, kế thừa, phát triển từ lịch sử truyền thống của đất nước, dân tộc. Chính vì vậy, việc nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong đời sống xã hội chính là tạo ra môi trường học tập vừa sâu rộng, vừa cụ thể. Trong môi trường công nghệ 4.0, cái hay, cái đẹp trong cuộc sống và giá trị từ những tấm gương điển hình phải là những nội dung, sắc màu chủ đạo của công tác truyền thông. Từ những thao tác sẻ chia trên mạng xã hội đến đời sống văn hóa và ngay trong nếp sống sinh hoạt của mỗi cộng đồng dân cư, mỗi gia đình, chúng ta cần lấy cái tốt, cái hay, cái đẹp để lấn át và đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng dạy: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Ở đâu và lúc nào, xung quanh chúng ta cũng hiện hữu những nét đẹp cuộc sống. Học tập, noi theo những việc làm nhân ái, có ích để mỗi người biết khắc chế những tật xấu, biết khơi dậy, phát huy mặt tích cực của bản thân chính là cách học tập, làm theo cụ thể và hiệu quả để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

PHAN TÙNG SƠN