Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 30/06/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

NGHỊ QUYẾT

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM
__________________
Số: 112 / NQ-TWH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2011
 
NGHỊ QUYẾT
 
 
Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam lần thứ 6 / Nhiệm kỳ I
 
 
Ngày 27 tháng 9 năm 2011, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 phố Lê Hồng Phong – TP. Hà Nội, Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội mở rộng lần thứ 6 / Nhiệm kỳ I (2006-2011) vào hồi 16g30.
Hội nghị đã thảo luận báo cáo hoạt động công tác Hội 9 tháng năm 2011 và kiện toàn cơ cấu Ban Chấp hành TW Hội.
 
I/ Công tác Hội trong thời gian 9 tháng từ tháng 1/2011 đến tháng 9/2011
Sau khi nghe báo cáo công tác 9 tháng năm 2011, các Ủy viên BCH TW Hội đã có nhiều ý kiến thảo luận, bổ sung và nhất trí với báo cáo về công tác xây dựng củng cố phát triển Hội trong 9 tháng qua của Thường trực TW Hội.
1.1/ Công tác của Trung ương Hội:
Về nội dung báo cáo, trong 9 tháng vừa qua TW Hội đã có nhiều cố gắng khôi phục và từng bước kiện toàn tổ chức Hội. Tiếp thu ý chí, tinh thần đoàn kết, thẳng thắn xây dựng chấn hưng công tác Hội tại Hội nghị Ban chấp hành TW Hội kỳ 4/ tháng 12/2010. TW Hội đã kiện toàn bước một nhân sự của Thường vụ TW Hội, Thường trực TW Hội với sự phân công hợp lý trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn cho từng Đ/c công tác trong Thường vụ và Thường trực để từ đó tập trung chỉ đạo các hoạt động của TW Hội từ công tác tổ chức phát triển Hội, củng cố văn phòng TW Hội, chuẩn bị các hội thảo.
Lãnh đạo TW Hội hàng ngày thường trực tại Văn phòng TW Hội để kịp thời giải quyết công việc phát sinh trong các hoạt động và tổ chức của Hội. Cải tiến phương pháp làm việc của Thường trực, Thường vụ, thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin qua mạng. Tổ chức lại Văn phòng TW Hội, tập trung cho công tác chỉ đạo các đơn vị cơ sở để phát triển Hội viên, phát triển tổ chức theo chiều rộng và cả chiều sâu, lấy phát triển tổ chức cơ sở làm gốc. Đồng thời với việc tổ chức lại cơ quan Văn phòng TW Hội, khôi phục hoạt động Website TW Hội để kết hợp công tác tuyên truyền với công tác vận động. Kết quả ban đầu đã thành lập được 2 Chi hội mới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và phối hợp với các Đ/c cán bộ và hội viên tại Hải phòng hoàn thành công tác thành lập Ban vận động thành lập Hội tại Hải Phòng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc TW Hội để từng bước củng cố tổ chức và phát triển các đơn vị. Trong số 30 đơn vị trực thuộc TW Hội phần lớn các đơn vị hoạt động có hiệu quả cần phát huy, nhưng cũng có một số đơn vị yếu kém cần rà soát lại, củng cố hoặc ngừng hoạt động.
Thường trực TW Hội đã được Thường trực Ban Bí thư TW Đảng triệu tập họp 2 Hội nghị về công tác Đối ngoại Nhân Dân là một trong 03 trụ cột của Đối ngoại Đảng, Đối ngoại Nhà Nước và Đối ngoại Nhân Dân trong các ngày 29/03/2011 và ngày 19/7/2011. Ngày 25/5/2011 Ban Bí thư TW Đảng, Ban Tổ chức TW Đảng đã trực tiếp làm việc với Thường trực TW Hội về công tác phát triển Nhân Lực - Nhân Tài trong tình hình mới. TW Hội đã được sự hỗ trợ của Đảng - Nhà nước tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp theo của Hội.
Thường trực TW Hội đã gặp trực tiếp một số các đ/c lãnh đạo cấp cao của Đảng - Nhà nước đã nghỉ hưu và đương nhiệm để trình bày phương hướng hoạt động của Hội với từng đ/c lãnh đạo và đã nhận được sự ủng hộ để xây dựng phát triển Hội tương xứng với tiềm năng trí tuệ của một Hội Trí thức về Khoa học tổ chức và quản lý dưới sự Lãnh đạo của Đảng.
Sau khi đã hoàn thành các công tác chuẩn bị đầu tiên, TW Hội đã khẩn trương tổ chức triển khai được 3 Hội thảo cấp Quốc gia và Quốc Tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 phố Lê Hồng Phong – TP. Hà Nội.
1/ Hội thảo “Đào tạo Nhân Lực – Những thuận lợi và trở ngại” tổ chức ngày 01/7/2011 có 150 đại biểu đến dự, có 53 đại biểu và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng đến dự và đưa tin.
2/ Hội thảo “Phát triển nhân lực vùng ven biển Việt Nam trong biến đổi khí hậu” tổ chức ngày 26/8/2011, có 220 đại biểu đến dự, trong đó có 24 đại biểu các tỉnh ven biển, có 47 đại biểu và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng đến dự và đưa tin.
3/ Hội thảo “Nhân Tài đối với thịnh suy của Đất Nước” tổ chức ngày 27/9/2011, có 250 đại biểu đến dự, có 71 đại biểu và phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng đến dự và đưa tin.
Mục đích của các hội thảo tổ chức lần thứ nhất này là mời các Nhà lãnh đạo, các Giáo sư, Tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành chuyên sâu theo các chuyên đề có tham luận và đóng góp ý kiến giúp cho TW Hội tổng hợp được các nội dung kiến nghị, đề nghị các cơ quan Đảng và Nhà nước xem xét bổ sung vào các chính sách cho phù hợp đồng thời TW Hội cũng quảng bá tổ chức Hội, sự nghiệp Hội và thông qua hội thảo để tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong nước và quốc tế phát triển cơ sở Hội, đồng thời là cơ hội mới cho phát triển tổ chức Hội cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Việc tổ chức thành công các cuộc hội thảo này là một cố gắng lớn của TW Hội và các đơn vị trực thuộc, các Hội thành viên, Chi hội và Hội viên. Qua việc tổ chức hội thảo, chúng ta đã mời được các Vị Lãnh đạo cấp cao Đảng - Nhà nước, các Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, các Chuyên gia đầu Ngành của nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, các Nhà hoạt động Chính trị - Xã hội, đại diện các cơ quan TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành và địa phương hữu quan tham gia viết tham luận, tham dự và phát biểu tại Hội thảo.
Được sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan báo chí và truyền thông đã chuyển thông tin nhanh, kịp thời trên các đài phát thanh, truyền hình và báo chí về các hoạt động của TW Hội đến công chúng trong Nước và Quốc tế.
2.1/ Công tác của Thành Hội, Tỉnh Hội
1/ Thành Hội Thành phố Hồ Chí Minh:
Tiếp tục duy trì sinh hoạt thường kỳ và phối hợp với các Ban, Ngành của Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chí Nhân tài trong công nhân, nông dân, trí thức của thành phố. Tổ chức 02 cuộc tọa đàm về phát triển nhân lực và phát hiện Nhân tài.
2/ Tỉnh Hội Đồng Nai:
Vừa có những hoạt động thiết thực vừa tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết Hội để tranh thủ được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Cấp, các Ngành. Tỉnh Hội Đồng Nai đã tăng lên 147 hội viên và tháng 9/2011 đã thành lập được Quỹ Hỗ trợ Tài năng đi vào hoạt động.
3/ Tỉnh Hội Lâm Đồng:
Đã phát triển được 65 Hội viên và tham gia vào các đề tài khoa học về phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài tại địa phương. Tỉnh hội Lâm Đồng đã tham gia Hội thảo và phản biện các đề tài khoa học của tỉnh, như: đề tài chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng, Hội thảo về xây dựng đội ngũ trí thức địa phương và thành lập Trung tâm Dịch thuật Tư pháp phục vụ các hoạt động trên địa bàn tỉnh.
4/ Thành phố Hải Phòng:
Tại thành phố Hải Phòng, sau một thời gian khá dài để thay đổi nhân sự trong công tác vận động phát triển Hội tại địa phương, tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội kỳ 5/ Khóa I đã bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đ/c Trần Vĩnh Hải nguyên là cán bộ của Hải Phòng hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần hợp tác Quốc tế Sao Biển và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hải Khánh - Hải Phòng, TW Hội đã giao Đ/c Trần Vĩnh Hải tranh thủ sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố, sự giúp đỡ của các Ban, Ngành chức năng, các tổ chức tại địa phương nên đến tháng 9/2011 đã thành lập Ban Vận động thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Hải Phòng. Dự kiến hoàn thành các thủ tục và đại hội vào cuối năm 2011.
5/ Thành phố Hà Nội:
Chi hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam thành phố Hà Nội thành lập tháng 4/2011, với 35 Hội viên ban đầu do Đ/c Bùi Thành Phần - Phó Chủ tịch TW Hội là Chủ tịch Chi Hội đã thực hiện triển khai nhanh công tác ổn định tổ chức và sinh hoạt thường xuyên định kỳ. Chi Hội Hà Nội phối hợp công tác với TW Hội để triển khai công tác vận động thành lập Thành hội Hà Nội trong thời gian tới.
6/ Các địa phương khác:
Thường trực TW Hội phụ trách phía Nam đã làm việc với các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu để xúc tiến việc thành lập Ban Vận động thành lập Hội ở các địa phương này, tỉnh Bến Tre đang xúc tiến làm các thủ tục.
 
II/ Nhiệm vụ Công tác 3 tháng cuối năm 2011
Thời gian còn lại đến hết năm kế hoạch 2011 không còn nhiều, chương trình đã dự kiến từ Hội nghị Thường vụ TW Hội tháng 1/2011 đã được bổ sung điều chỉnh thích hợp với bước phát triển của TW Hội như sau:
1/ Ban Công tác chuẩn bị Đại Hội toàn quốc của Hội đã thành lập từ Quý 1/2011 phải triển khai kiện toàn toàn để hoàn chỉnh nội dung sửa đổi Điều Lệ TW Hội. Chuẩn bị nội dung, chương trình và địa điểm Đại Hội TW Hội nhiệm kỳ II.
2/ Thường vụ và Ban Chấp hành TW Hội chỉ đạo các cơ sở cử đại biểu dự đại hội toàn quốc đồng thời chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành TW Hội khóa mới.
3/ Tổ công tác về TỔ CHỨC HỘI THẢO và Tổ công tác gồm các Giáo sư Tiến sỹ, Chuyên gia đầu Ngành hoàn tất văn bản KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI TRONG TÌNH HÌNH MỚI để trình lên Đảng - Nhà nước để xác lập bước phát triển và đóng góp xây dựng Đất nước của TW Hội. Mặt khác khẩn trương chuẩn bị các Hội thảo lần thứ 2 có tính chuyên sâu về phát triển Nhân lực - Nhân tài. Công tác này rất quan trọng nâng cao chất lượng các hoạt động của Hội trong đời sống chính trị,văn hóa, kinh tế - xã hội hiện nay.
 
III/ Kiện toàn một bước Ban Chấp hành TW Hội
Quá độ xây dựng phát triển Hội từ năm 2005 đến nay đã trải qua rất nhiều gian truân để ổn định và có bước phát triển mới là một quyết sách sáng suốt của các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội kỳ họp thứ 4 tháng 12/2010. Trong một thời gian dài như vậy đã có một số Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Thường vụ, Thành viên Thường trực TW Hội không còn tiếp tục sinh hoạt hoặc tham gia các công tác Hội hoặc do ốm nặng qua đời. Ngày 08/9/2011 Thường trực TW Hội đã có công văn số: 107/CV-TWH gửi bảo đảm nhanh trực tiếp đến 24 đồng chí Ủy viên BCH TW Hội này để xin ý kiến xác lập của từng Đ/c và gửi các Đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội vẫn thường xuyên công tác để báo cáo và chuẩn bị ý kiến. Ngày 26/9/2011 đã có 09 ý kiến phản hồi trong đó có 07 đồng chí xin rút khỏi Ban Chấp hành TW Hội, có 02 đồng chí xác nhận tiếp tục tham gia công tác TW Hội với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội. Còn lại 15 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội không có ý kiến phản hồi coi như đ/c tự rút khỏi Ban Chấp hành TW Hội. (Ngoài ra có Đ/c Đỗ Nam ở Thừa Thiên Huế cũng có giấy đề nghị rút khỏi Ban Chấp hành TW Hội). Hội nghị Ban Chấp hành đã biểu quyết 100% nhất trí để 23 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội rút khỏi Ban Chấp hành TW Hội (Danh sách kèm theo).
 
IV/ Bổ sung Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội:
Trong số các đồng chí tự đề nghị rút khỏi Ban Chấp hành TW Hội có đ/c Đỗ Hữu Tài – Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Đồng Nai, nghỉ với lí do sức khỏe. Hội nghị đã nhất trí bổ sung đồng chí Trần Văn Hương, hiện là Quyền Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Đồng Nai vào làm Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội. Các Đ/c Ủy viên Hội nghị Ban Chấp hành tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100%.
- Trong số Ủy viên Ban Thường vị TW Hội đã xin nghỉ có đồng chí Phan Quốc Việt (trong danh sách 23 đồng chí không tham gia công tác Hội). Ngoài ra, đồng chí Lê Văn Viện do sức khỏe giảm sút nhanh chóng vừa mới xin rút Ủy viên Thường vụ.
Sau khi thảo luận, Hội nghị đã nhất trí bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường vụ:
1/ Đ/c Đặng Văn Tiến, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành, bổ sung vào ủy viên Ban Thường vụ.
2/ Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm - PGS.TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và hỗ trợ nhân lực doanh nghiệp, bổ sung vào Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội và Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội.
Các đại biểu Hội nghị Ban Chấp hành đã biểu quyết nhất trí 100%.
Hội nghị bế mạc lúc 18g cùng ngày 27/9/2011 tại phòng họp lớn số 201 Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Phố Lê Hồng Phong - Ba Đình - Thành phố Hà Nội.
 
Nơi gửi:
- Các Đ/c Ủy viên Ban chấp hành TW Hội;
- Các Đ/c Ủy viên Thường vụ TW Hội;
- Bộ Nội Vụ "Để báo cáo";
- Lưu VP, Ban Công tác Hội.
 
T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC-NHÂN TÀI VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
 
( Đã ký)
 
 
VŨ NGỌC PHƯƠNG
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển