Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

NGHỊ QUYẾT Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ II (2012-2017)

 
 
HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM
BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Số: 07/NQ-TWH
 
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2012
 
NGHỊ QUYẾT
 
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội
nhiệm kỳ II (2012-2017)
 
 
 
Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong - Hà Nội, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017) đã họp phiên thứ nhất để tiến hành bầu Trưởng Ban. Dự họp có đầy đủ 5 Ủy viên.
1. Hội nghị đã nhất trí cao bầu ông Lê Văn Hải giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội.
 
2. Hội nghị nhất trí một số vấn đề về xây dựng chương trình hành động và kế hoạch tổ chức thực hiện trong năm 2012 như Báo cáo của ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ I đã dự kiến.
 
3. Hội nghị giao cho Trưởng Ban tiến hành xây dựng quy chế làm việc trình ra Thường trực, Thường vụ để triển khai công việc của năm, kịp thời thông tin đến các Ủy viên những vấn đề cần thiết liên quan để các Ủy viên nắm bắt thực hiện.
 
TM. BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI
 
 
 
Lê Văn Hải
(Đã ký)
 
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển