Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

NGHỊ QUYẾT Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam về bầu cử Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội nhiệm kỳ II (2012-2017)

 
 
HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
Số: 06/NQ-TWH
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2012
 
NGHỊ QUYẾT
 
Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học phát triển
nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam
về bầu cử Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội
nhiệm kỳ II (2012-2017)
 
 
Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong - Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ II (2012-2017) để tiến hành bầu cử Ban Thường vụ và Ban Thường trực Trung ương Hội. Ông Bùi Duy Tảo thay mặt Ban Chấp hành điều hành phiên họp.
Số Ủy viên Ban Chấp hành có mặt: 52/62 đ/c (đạt 84%).
1. Hội nghị đã biểu quyết số lượng Ban Thường vụ khóa này là 17 đ/c, và đã tiến hành bầu cử, các đ/c có tên dưới đây trúng cử vào Ban Thường vụ:
1. Ông Mai Văn Bảy
2. Ông Lê Văn Cương
3. Ông Nguyễn Kim Đĩnh
4. Bà Trần Thị Đường
5. Ông Lê Văn Hải
6. Ông Nguyễn Đức Hạnh
7. Ông Hồ Văn Hoành
8. Ông Phạm Văn Khánh
9. Ông Đặng Văn Minh
10. Ông Bùi Thành Phần
11. Ông Trần Anh Phương
12. Ông Vũ Ngọc Phương
13. Bà Phạm Thị Thanh Tâm
14. Ông Vũ Đình Tân
15. Ông Bùi Duy Tảo
16. Ông Nguyễn Như Thanh
17. Ông Đặng Văn Tiến
 
2. Hội nghị đã biểu quyết số lượng Ban Thường trực Trung ương Hội là 8 đ/c và đã tiến hành bầu cử lần lượt từng chức danh một, các đ/c sau đây trúng cử vào chức vụ lãnh đạo Hội:
1. Ông Vũ Ngọc Phương – Chủ tịch Trung ương Hội
2. Ông Mai Văn Bảy – Phó Chủ tịch Trung ương Hội
3. Ông Lê Văn Cương – Phó Chủ tịch Trung ương Hội
4. Ông Nguyễn Kim Đĩnh – Phó Chủ tịch Trung ương Hội
5. Bà Trần Thị Đường – Phó Chủ tịch Trung ương Hội
6. Ông Hồ Văn Hoành – Phó Chủ tịch Trung ương Hội
7. Ông Bùi Thành Phần – Phó Chủ tịch Trung ương Hội
8. Ông Bùi Duy Tảo – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội
 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa II (nhiệm kỳ 2012-2017) giao cho Ban Thường trực, Thường vụ sớm phân công cụ thể và xây dựng các quy chế làm việc, chương trình hành động năm 2012 để điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội có hiệu quả.
Hội nghị bế mạc hồi 12h00 cùng ngày.
 
TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
 
 
 
Lê Văn Hải TM.
 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI
 
 
 
Bùi Duy Tảo
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển