Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 4, 15/07/2020

Đang duyệt: Trang chủ Tin tức - sự kiện

MUÔN NGƯỜI NHƯ MỘT

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX diễn ra vào một thời điểm thật đặc biệt, thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Khi mà lòng tự tôn dân tộc, ý thức tự hào dân tộc và sự đồng thuận xã hội đang cần thiết để đưa dân tộc đi lên. Ý thức ấy, sự kỳ vọng ấy thể hiện rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị sẽ được trình bày trước Đại hội hôm nay, thể hiện trong tâm tư của những đại biểu dự Đại hội…

Muôn người như một

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

1. Hôm nay, 19/9/2019, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Hơn ở đâu hết, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng sinh động của đại đoàn kết, đại thành công. Đại biểu dự Đại hội là những cán bộ Mặt trận, những người nông dân bình dị, những công nhân lao động, những doanh nhân, là các cựu chiến binh, các lực lượng vũ trang, là phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các tín đồ tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các nhân sĩ trí thức, những người Việt Nam tiêu biểu… Đó chính là cái độc đáo, cái đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 18/11/1930,  Hội Phản đế đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ra đời. Kể từ đó đến nay, trải qua mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn với hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, trải qua 8 kỳ Đại hội, lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là những trang vàng chói lọi, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng với một mục tiêu chung: Đoàn kết, tập hợp các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thành một khối thống nhất, khối đại đoàn kết dân tộc “muôn người như một”.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX diễn ra vào một thời điểm thật đặc biệt - thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Khi mà lòng tự tôn dân tộc, ý thức tự hào dân tộc và sự đồng thuận xã hội đang cần thiết để đưa dân tộc đi lên. Ý thức ấy, sự kỳ vọng ấy thể hiện rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị sẽ được trình bày trước Đại hội hôm nay, thể hiện trong tâm tư của những đại biểu dự Đại hội…

2. Năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử, vai trò đại diện cho lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được ghi rõ ràng trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng lần đầu tiên Hiến pháp qui định vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là một bước tiến mới của tiến trình thực hiện dân chủ, đưa vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào đúng vị thế cần có, nhằm tăng cường đồng thuận xã hội đưa đất nước phát triển.

Cho nên, Đại hội IX lần này là dịp để nhìn lại một nhiệm kỳ Mặt trận thực hiện sứ mệnh lịch sử theo tinh thần Hiến pháp 2013, nhiệm kỳ nhân dân thực hiện giám sát và phản biện xã hội thông qua tổ chức đại diện của mình là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Một nhiệm kỳ Mặt trận ở trong hệ thống chính trị với đầy đủ điều kiện pháp lý để đứng cùng với nhân dân, vận động nhân dân, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân. Mặt trận tập hợp và tăng cường đồng thuận xã hội…

Muôn người như một - 1

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Quang Vinh.

Đại diện cho tiếng nói của nhân dân thì không gì tốt hơn là lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân. Một yêu cầu đặt ra như một nguyên tắc trong hoạt động Mặt trận: Làm sao không để tình trạng người dân muốn nói mà không có ai nghe, chỗ nào người dân cảm thấy chưa được nghe, thì Mặt trận chính là địa chỉ để người dân phản ánh. Lắng nghe nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải tỏa nỗi bức xúc của nhân dân chính là để hoàn thiện hơn thể chế, là động lực cho đất nước phát triển. Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền thông qua tổ chức đại diện của mình là Mặt trận là để đất nước vẫn ngày càng dân chủ, để tăng cường hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, để thực thi dân chủ mà vẫn giữ được ổn định chính trị.

3. Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng. Điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức trong hoạt động Mặt trận mà Đại hội lần này đặt ra, nâng cao hơn vai trò và trách nhiệm để đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng ấy.

Thực tiễn đất nước đang đòi hỏi một sự đổi mới trong tư duy và nhận thức về trách nhiệm của những người làm công tác Mặt trận. Đổi mới hoạt động vì yêu cầu của thời đại, của Đảng, của Nhân dân. Sứ mệnh lịch sử đã trao, Mặt trận sẽ nhận lấy trọng trách, trước nhân dân và lịch sử.

Chính ở mảnh đất Thăng Long - nơi đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX - vua tôi nhà Trần từng mở Hội nghị Diên Hồng ở bến Bình Than. Chiến thắng của nhà Trần khi đó là chiến thắng của tinh thần đoàn kết cao độ kết tinh của lòng yêu nước…

Sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước hôm nay cũng cần một ý chí đoàn kết dân tộc như thế. Đấy là kỳ vọng, là gửi gắm của Nhân dân để một lần nữa, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc lại được dấy lên, để cả dân tộc “muôn người như một” đưa đất nước phát triển hùng cường.   

Đại Đoàn Kết

Nguồn: daidoanket.vn

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam