Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 23/04/2024

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

LƯỢC SỬ TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

Là một tổ chức xã hội có chức năng, nhiệm vụ xây dựng cơ sở khảo sát, nghiên cứu, đề xuất khoa học lý luận, phản biện Xã hội về đào tạo phát triển nguồn Nhân Lực, phát hiện và đề xuất trọng dụng Nhân Tài cho hệ thống Chính trị, Kinh tế, Xã hội của Quốc gia – Dân tộc nên quá trình vận động có rất nhiều ý kiến khác nhau từ Đảng – Nhà nước đến giới Trí thức trong nước cũng như có cả một số ý kiến từ nước ngoài cho rằng một Tổ chức xã hội (Hội) lại ở cấp trực thuộc Trung ương về Nhân Lực – Nghĩa là toàn Dân, Nhân Tài – là quản lý Lãnh đạo các cấp, các Ngành, các Nghề sẽ rất phức tạp, dễ chệch hướng tham gia xây dựng Hệ thống kinh tế thị trường định hướng “ Dân giầu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh”.

Khởi đầu từ năm 1994 với sự tham gia của nhiều Cán bộ Cấp cao Đảng – Nhà nước nhưng trước những phức tạp về cơ chế chính trị, tư tưởng đã làm nản lòng nhiều lớp Cán bộ vận động. Người theo đuổi vận động thành lập nhiều năm là ông Vũ Oanh – Nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị Trung ương Đảng sau nhiều năm đeo đẳng cũng rút lui và mời ông Đoàn Duy Thành làm Trưởng Ban vận động. Lúc đó ông Đoàn Duy Thành đương nhiệm Chủ Tịch Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam trực thuộc Chính Phủ. Để toàn tâm cho việc thành lập tổ chức Nhân Lực – Nhân Tài, ông Đoàn Duy Thành đã xin từ chức Chủ Tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để chuyên tâm  công tác vận động thành lập Hội. Trải nhiều gian nan, trắc trở cuối cùng Đảng – Nhà nước đã quyết định phê chuẩn thành lập, cho tiến hành Đại Hội Đại biểu toàn quốc đầu tiên của Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài tháng 05/2005 tại Hà Nội. Tuy nhiên Dấu Pháp Nhân để tổ chức Hội chính thức hoạt động đã có nhiều ý kiến khác nhau kéo dài đúng 12 tháng sau mới được cấp với dấu có đường kính 34 mm, chính giữa là chữ “ TRUNG ƯƠNG HỘI” do đích thân ông Đoàn Duy Thành trực tiếp làm thủ tục và nhận Dấu về cơ quan Hội. Khi nhận được dấu Pháp Nhân, đã có không ít Cán bộ trong Ban Lãnh đạo Trung ương Hội bật khóc vì xúc động.

Kế tục sự nghiệp công đức của Danh nhân Đoàn Duy Thành, Ban Lãnh đạo Trung ương Hội đã trải qua hơn 04 năm đầu tiên đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ để có được một hệ thống Cán bộ quản lý, lãnh đạo Trung ương Hội thực sự có phẩm chất, năng lực, đạo đức liêm chính để đoàn kết xây dựng tổ chức Trung ương Hội và Hệ thống Khoa học Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam tồn tại, phát triển đến ngày hôm nay.

Những kết quả ban đầu trong hoạt động và vị trí ngày một tăng của TW Hội đã có tác dụng vận động thành lập được các Hội KHPT Nguồn Nhân lực, Nhân tài TP Hải Phòng cùng với Hội TP. HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Nghệ An với hàng ngàn Hội Viên. Đặc biệt Thành Hội Hải Phòng với Ban Lãnh đạo có các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương tham gia, đã có chương trình công tác bước đầu vượt lên được những gian khó khi mới thành lập để đi vào ổn định và phát triển, tạo lập uy tín trong phát triển Kinh tế - Xã hội tại Thành phố Hải Phòng. Ngày 19/5/2015 TW Hội đã có tờ trình số: 62/TTr – TWH gửi lên Lãnh đạo Đảng, Quốc Hội, Chính Phủ đề xuất Dự án Luật (Nghị định) phát hiện và trọng dụng Nhân Tài. Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã chỉ thị tại văn bản số: 885/VPCTN – TH ngày 08/6/2015 giao Dự án Luật này của TW Hội cho Quốc Hội và Chính phủ xem xét trong chương trình Dự án Luật.

Ban Chấp hành Trung ương Hội bàn biện pháp, phương án phối hợp thực hiện những vấn đề chung cấp bách, thực hiện nghiêm nguyên tắc“Tập trung Dân chủ” nhờ thế đã củng cố được tổ chức, trách nhiệm, hiệu quả, đoàn kết, xây dựng như mục tiêu đề ra tại Đại Hội Toàn quốc nhiệm kỳ II “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi Mới, Phát triển”. Đảm bảo duy trì ổn định, giữ vững hoạt động của tổ chức Trung ương Hội tạo vị thế ban đầu phát triển, tiến tới xây dựng Hệ thống Khoa học Nhân Lực, Nhân Tài cả chiều rộng và chiều sâu. Thường trực Trung ương Hội đã cùng  các Ủy viên Thường vụ, các Ủy viên Ban chấp hành thực hiện tổ chức lại bộ máy quản lý và nhân sự quản lý lãnh đạo của Tổ chức. Động viên các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Chính sách của Đảng, Pháp Luật Nhà nước.

Một số ít trường hợp phải tổ chức lại, xử lý kỷ luật hai nhiệm kỳ Tổng Biên tập tạp chí Thương hiệu, Doanh nghiệp, Doanh nhân là cơ quan Ngôn luận của Trung ương Hội. Đồng thời đã ngăn chặn những hành vi, những dự định lợi dụng uy tín Trung ương Hội để lừa đảo, tham nhũng như Thăng Long Group, Đầu tư Marca, Liên kết Việt, Đầu tư LD Ng.HA,… chuyển ra Cơ quan Pháp Luật xử lý.

Sau nhiều thời gian chuẩn bị đã chỉnh đốn được cơ quan Ngôn luận đã thành lập mới Tạp chí Điện từ Nhân Lực, Nhân Tài Việt do Đ/c Phó Chủ Tịch TW Hội Trung tướng Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Đình Chiến phụ trách. Kết quả đã vận động thành lập 05 Thành Hội, Tỉnh Hội thuộc hệ thống “Khoa học Nhân Lực – Nhân Tài”. Thành lập 08 Chi Hội. Phát triển theo thực tiễn công tác, Trung ương Hội đã lập 06 Ban, có 01 Văn Phòng Trung tâm Hội tại Hà Nội, Văn phòng Đại diện phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh .... Đến tháng 10/2022, Trung ương Hội có 52 đơn vị trực thuộc. Để tạo điều kiện xây dựng, phát triển Trung ương Hội có quy chế  các đơn vị mới thành lập, các đơn vị gặp khó khăn đều được miễn giảm kinh phí xây dựng Hội để các đơn vị đã thành lập và thành lập mới duy trì được hoạt động. Thời kỳ gần 03 năm Đại dịch Covid19, không những các đơn vị duy trì được hoạt động mà Trung ương Hội còn động viên thành lập mới 07 đơn vị trực thuộc, phát triển mới 210 Hội viên.

Nhiệm vụ công tác phát triển nguồn Nhân Lực có kỹ thuật được thực hiện tại các đơn vị thành viên của Trung ương Hội. Nhiệm vụ phát hiện và đề xuất trọng dụng Nhân Tài là công tác rất phức tạp, được thực hiện thận trọng từ năm 2016 đến Đại Hội Đảng Toàn quốc khóa XIII / 2021 Thường trực Trung ương Hội đã lựa chọn trên nguyên tắc thực sự Khách quan, Liêm – Chính được một số ít Cán bộ Đảng viên Trung kiên, có Phẩm chất, Năng lực để kiến nghị trọng dụng Nhân Tài tuân thủ nguyên tắc Tổ chức – Cán bộ đã có văn bản trực tiếp lên Trung ương Đảng xem xét theo thẩm quyền. Các Đ/c Cán bộ - Đảng viên được Thường trực Trung ương Hội giới thiệu đã được quan tâm tại Đại Hội Đại biểu Đảng toàn quốc Khóa XIII/2021. Nhiệm vụ tham gia đề xuất, kiến nghị về Đổi Mới chính sách và Pháp luật của Đảng – Nhà nước, Thường trực TW Hội đã tổng hợp, phân tích, đề xuất, kiến nghị 112 văn bản trực tiếp lên Bộ Chính trị Trung ương Đảng được Trung ương xác nhận, lựa chọn đưa vào Nghị quyết và Thể chế hóa điều chỉnh bổ sung Chính sách, Pháp luật Nhà nước về nhiều vấn đề từ Chính trị, Kinh tế, Xã hội trong chương trình Chỉnh đốn Đảng và Đổi Mới lần thứ II từ 2016 – 2025.

 

Đoàn Duy Thành

Chủ Tịch đầu tiên sáng lập tổ chức Trung ương Hội Khoa học phát triển

nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam

 

 

Ông Đoàn Duy Thành khi đương nhiệm

Bí thư Thành Ủy Hải Phòng

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đoàn Duy Thành, Sinh ngày 15 tháng 9 năm 1929. Quê gốc: thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Xuất thân trong một gia đình nho giáo có truyền thống yêu nước, có nề nếp ở nông thôn. Năm 1942 - 1945, được cán bộ cách mạng bí mật tuyên truyền, giáo dục và đào tạo; sớm giác ngộ tham gia Việt Minh từ 1943 - 1944. Ngày 1 tháng 7 năm 1945, làm Bí thư Đoàn Thanh niên Cứu quốc thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.[1]Ngày 16 tháng 8 năm 1945, tham gia cướp chính quyền ở huyện Kim thành, tỉnh Hải Dương; làm Bí thư xã bộ Việt Minh xã Cộng Hòa. Tham gia xóa nạn mù chữ và các hoạt động xã hội khác. Trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã với số phiếu cao nhất - Lúc này vừa tròn 17 tuổi.Ngày 15 tháng 10 năm 1946, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, làm Bí thư Chi bộ xã Cộng Hòa.Năm 1948, làm Bí thư rồi Phó Bí thư Quận ủy Ngô Quyền, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính, Chính trị viên Quận đội Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.Ngày 18 tháng 9 năm 1951, bị Pháp bắt giam và đầy đi Nhà tù Côn Đảo. Ngày 12 tháng 12 năm 1952, tham gia cuộc vượt ngục nổi tiếng (Vụ vượt ngục Côn Đảo). Sau khi vượt ngục, tham gia hoạt động tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, là Bí thư Chi bộ Văn phòng Thành ủy, Trợ lý cho Lãnh đạo Thành ủy.

Hoạt động quản lý thương mại tại Hải phòng

Từ năm 1958 đến 1976, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Công ty Bách hóa, Công ty Bông Vải Sợi, Công ty Bách hóa bán buôn, Công ty Bông Vải Sợi và may mặc; Phó Chủ nhiệm Liên hiệp xã Thủ Công nghiệp, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp và Thủ công nghiệp, Giám đốc Sở Thủ Công nghiệp TP Hải Phòng, Chủ nhiệm Liên hiệp xã Thủ Công nghiệp.

Năm 1968, là Thành ủy viên Thành ủy Hải Phòng; làm Trưởng các ban của Thành ủy: Tài mậu, Công nghiệp, Khoa học Kỹ thuật; rồi Giám đốc Sở Thương nghiệp TP Hải Phòng.

Tháng 6 năm 1976, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tháng 8 năm 1979, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.[2]

Các Phó Chủ tịch là Nguyễn Dần, Cao Văn, Võ Thị Hoàng Mai,Trịnh Thái Hưng. Tháng 2 năm 1982 đến tháng 11 năm 1983, là Ủy viên Dự khuyết và từ tháng 12 năm 1983 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.[3]   Tiền nhiệm Bí thư Thành ủy Hải phòng Bùi Quang Tạo.

Từ trái sang phải: Ông Đoàn Duy Thành Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Phó Thủ Tướng Chính Phủ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cùng các cán bộ Trung ương và Hải phòng 1983

 

Tham gia công tác Đảng – Nhà nước

Tháng 7 năm 1986, làm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương (Tiền nhiệm là Bộ Trưởng Lê Khắc), các Thứ trưởng Nguyễn Tu, Hoàng Trọng Đại, Nguyễn Mạnh Cầm, Tạ Cả.

Tháng 2 năm 1987, làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ Tướng) kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại.[4]

Năm 1990, ông được Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ( Thời kỳ này Viện Quản lý Kinh tế Trung ương ngang cấp Bộ) thay Nguyễn Văn Trân.

Năm 1993 đến năm 2002, làm Chủ tịch đầu tiên của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam – Cấp Bộ trực thuộc Chính Phủ  ( sau này đổi tên là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI ), các Phó Chủ Tịch lúc đó là Đoàn Ngọc Bông, Phạm Chi Lan,Vũ Tiến Lộc. Năm 2005, sau 11 năm vận động thành lập được Thường trực Bộ Chính trị Ban Bí thư quyết định, Thủ tướng Chính Phủ ký ủy quyền Bộ Nội vụ công nhận cho phép tiến hành Đại Hội tại Đại Hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ nhất ông Đoàn Duy Thành được bầu làm Chủ Tịch Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam chính thức hoạt động. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nhậy cảm, sau Đại Hội 12 tháng, vào tháng 5/2006 Tổ chức Trung ương Hội mới được Ban Bí thư, Chính phủ giao Bộ Công An làm thủ tục cấp dấu Pháp Nhân. Ông Đoàn Duy Thành và Phu nhân Phí thị Tâm lại là đồng chí hoạt động cách mạng từ 1945, hai ông bà đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp Độc lập – Tự do, giải phóng dân tộc. Ông là một trong những Danh Nhân Chính trị - Kinh tế thời đại Hồ Chí Minh.

Năm 2011, ông được nghỉ hưu. 

Từ năm 2022, ông trở về sống tại quê nhà - Thôn Tường Vũ, xã Cộng Hòa, Huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Cống hiến

Năm 1980, Chỉ đạo và tổ chức đắp đập Đình Vũ và đắp đê đường 14, lấn ra biển một diện tích ngang với huyện Tiên Lãng. Riêng đắp đê đường 14 đã thành lập thêm được hai xã; để ghi nhớ công lao của Đoàn Duy Thành, nên đã đặt tên xã mới là Hải Thành và Tân Thành.

Tổ chức Phong trào Ngói hóa nông thôn, không thực hiện Chỉ thị Z30 tuyệt mật, không chấp nhận tịch thu những nhà 2, 3 tầng xây dựng mới những năm 1980 như tại Hà Nội.

Nhưng sau đổi tiền, CPI năm 1985 tăng đến 92%, năm 1986 lên tới 775%, nền kinh tế bước vào thời kỳ lạm phát dữ dội với tỉ lệ tăng 3 chữ số kéo dài trong 2 năm tiếp theo. Năm 1986, mất mùa liên tiếp, Việt Nam bị Mỹ, Trung quốc, Châu Âu bao vây cấm vận hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, hàng hoá khan hiếm, lạm phát phi mã tới 78

0% năm vào năm 1987. Nền kinh tế trong nước đang đứng trên bờ vực thẳm. Để kiềm chế lạm phát, các chuyên gia của WB và IMF dự kiến, Việt Nam cần phải có 1,7 - 3 tỷ USD. Tại thời điểm đó, số tiền vài tỷ đô là vượt quá khả năng của nền kinh tế. Trên cương vị là Phó Chủ Tịch Hội đồng Bộ Trưởng (Phó Thủ Tướng) kiêm Bộ trưởng Ngoại Thương, ông đã quyết định cho nhập khẩu 160 tấn vàng trong lúc giá vàng trong nước cao gấp 3,8 lần giá vàng thế giới góp một phần giảm lạm và tỷ giá USD/ Việt Nam đồng. Phải đến cuối năm 1989 - 1990 lạm phát xuống còn 67,1%  - Nhiều người được biết đã kể lại câu chuyện này như một huyền thoại.[1]  - Trích dẫn từ Tạp Chí Cộng sản.

Đổi mới công tác xuất nhập khẩu: Mạnh dạn phân cấp, giao các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sang các Bộ chuyên ngành. Xóa bỏ độc quyền ngoại thương; giao cho các doanh nghiệp trực tiếp được xuất nhập khẩu - Những năm cuối 1980.

Ông đã có công lao rất lớn thời kỳ Đổi Mới, tổ chức lại, chỉnh đốn để đưa vị thế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lên một tầm cao mới. Vị trí của VCCI ngày càng nâng cao, mở ra nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, góp phần bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và đưa Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam trở thành một Tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội có uy tín Nhà nước cả ở trong nước cũng như trên trường Quốc tế.

Câu nói nổi tiếng

  • Vui lòng Khách đến; Vừa lòng Khách đi - 1968.[5]
  • Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - 1979.[5]

Danh hiệu Tôn vinh

  • Huân chương Lao động hạng Nhất.
  • Huy hiệu 40 năm, 50 năm, 60 năm tuổi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gia đình

Phu nhân là bà Phí Thị Tâm (1933 - 1999). Vợ chồng ông sinh được bốn con trai, đặt tên là Linh, Tiến, Khương, Trọng.

Con trai thứ nhất là Đoàn Duy Linh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Hải phòng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải phòng, nghỉ hưu năm 2017.

Con trai thứ ba là Đoàn Duy Khương, hiện nay là Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tham khảo

- Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

- Tiểu sử chính trị.

- Ông Đoàn Duy Thành - người bước cùng thời gian - Báo VietNamNet, Cập nhật lúc 18:58, Thứ Sáu, 28/05/2004 (GMT+7).

- “Sở Nội vụ”Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 11 năm 2014. Truy cập 12 tháng 3 năm 2015.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ V (1982-1986), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1987) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Hồi ký Đoàn Duy Thành.

Những thành tích của tập thể Thành Ủy Hải Phòng về cải cách hành chính, về đổi mới trong kinh tế Hải phòng, chống tham nhũng tiêu cực, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đã đưa Hải Phòng thành một điểm sáng trong toàn cảnh Đất nước vừa đi những bước đầu tiên xây dựng kinh tế, ổn định xã hội sau hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa toàn thắng lại phải đương đầu cùng lúc hai cuộc Chiến tranh Tây Nam chống Kmer Đỏ, Chiến tranh biên giới phía bắc chống quân xâm lược bành trướng,… Trong hoàn cảnh bị Mỹ cấm vận, cô lập trước toàn thế giới. Trước những thành công của Hải Phòng, Nhà thơ lớn Tố Hữu của Thời đại Hồ Chí Minh lúc đó đương nhiệm Phó Chủ Tịch Thường trực Hội đồng Bộ Trưởng (Phó Thủ Tướng Thường trực, Thủ Tướng là Nhà cách mạng lỗi lạc Phạm văn Đồng) đã cảm xúc khi thăm Hải Phòng viết bài thơ:

 

Mừng Hải Phòng

 

Bốn cống, ba cầu, năm cửa ô

Đào kênh, lấn biển mở cơ đồ

Làm ăn hai chữ , À ra thế!

Chèo chống nghìn tay một tiếng hô.

Nhộn nhịp sáu kho vui đất cảng

Khang trang Tam bạc rạng thành Tô.

Giá còn nữ tướng Lê Chân nhỉ

Ắt cũng khen con cháu Bác Hồ!

 

TỐ HỮU

Xuân 85

 

PHÁT BIỂU CỦA Đ/C ĐOÀN DUY THÀNH

CHỦ TỊCH

TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM

 

Tại lễ kỷ niệm một năm thành lập Hội ngày 22/5/2005 – ngày 22/5/2006.

 

Thưa Quý vị và các Bạn,

Hôm nay,chúng ta họp mặt tại đây để kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam.Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội,tôi xin gửi đến các Quý vị và các Bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam ra đời trong bối cảnh công cuộc Đổi Mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã tiến hành được 20 năm đã đạt được những thành tựu của cải cách làm Thế giới ngạc nhiên và khâm phục.Hôm nay đây,chúng ta lại vừa chứng kiến sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Việt Nam đã chính thức bước vào lộ trình hội nhập AFTA và WTO.Cục diện trong Nước và Thế giới đang mở ra cho Dân tộc Việt Nam một vận hội mới,thách thức mới và cũng tiềm ẩn những nguy cơ tác động đến sự an nguy của Đảng,của Dân tộc.Đó là tệ nạn tham nhũng đã trở thành Quốc nạn,sự phân hóa giầu nghèo,tệ nạn xã hội chưa bị đẩy lùi,...bộc lộ sự yếu kém trong quản lý và điều hành,khả năng cạnh tranh thấp của nền kinh tế chúng ta.Nhưng tiến vào Hội nhập Thế giới, chúng ta cũng tiếp nhận được những nguồn đầu tư trực tiếp FDI, và được tiếp thu một hệ thống khoa học công nghệ và quản lý trình độ cao của nước ngoài vào Việt Nam,đây là thời cơ thuận lợi chưa từng có trong Lịch sử Việt Nam để nền Kinh tế xã hội nước ta có thêm động lực phát triển ngang tầm Khu vực và Quốc tế,... như đã được ghi trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng.

Trong một năm qua,với cơ chế tự nguyện và tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động của Trung ương Hội,chấp hành Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam,Tập thể Lãnh đạo Trung ương Hội đã tập trung được từ nhiều nguồn kinh phí tài trợ,đóng góp và kinh doanh của các tổ chức và Doanh nghiệp thành viên đã chuyển về TW Hội số tiền 1 tỷ 300 triệu đồng.Bước đầu TW Hội đã có trụ sở độc lập,đủ tiện nghi và phương tiện làm việc ở mức trung bình điều kiện làm việc của Văn phòng nước ngoài,đảm bảo được chế độ lương,phúc lợi công cộng ở mức hợp lý, ổn định bộ máy Thường trực Đoàn Chủ Tịch,Ban Thường vụ,các Ban chuyên trách, Văn phòng TW Hội,tiến tới hoàn thiện hệ thống cộng tác viên,chuyên gia và nhân viên hành chính... những cố gắng đó đã thực sự đáp ứng được yêu cầu công tác sự nghiệp thời kỳ đầu tiên của Hội là tồn tại để phát triển.

Đến nay Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã kết nạp  chính thức được 476 Hội viên,trong đó có 334 hội viên đang công tác,142 người đã nghỉ hưu.Toàn bộ hội viên đều có trình độ Đại học và Thạc sỹ là 344 người và 132 hội viên là Giáo sư – Tiến sỹ.Trong 476 hội viên có tới 236 hội viên là cán bộ Lãnh đạo cấp Bộ,cấp Tổng Giám đốc,cấp Vụ.

Trung ương Hội cũng đã thành lập để tiến tới kiện toàn Văn phòng II TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam là Đại diện phía Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.Tại một số  Tỉnh,Thành phố trực thuộc  Trung ương Hội đã thành lập các Ban vận động đã và đang tiến tới Đại hội để thành lập Chi Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam tại địa phương,dự kiến đến hết năm 2006 tổng số hội viên sẽ có trên 1000 người.

Một số tổ chức chuyên Ngành cũng đã và đang được Trung ương Hội tổ chức thành lập và kiện toàn tổ chức như Công ty cổ phần tư vấn phát triển Nhân lực Nhân tài Việt Nam,Trung tâm Khoa học tổ chức và quản lý tại Hà Nội,Viện Khoa học phát triển Nhân lực và tài năng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ương Hội cũng đã hợp tác với các Nhà đầu tư Tư nhân thuộc Liên hợp Công ty cổ phần và hữu hạn Đầu tư – Xây dựng – Thương mại,đây là một Tập đoàn 100%vốn hợp pháp thuộc sở hữu tư nhân hiện đang đầu tư tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khả năng đầu tư đến năm 2010 với tổng số vốn 2.250 tỷ đồng VN. Đối tác này hiện đang hợp tác với TW Hội để hoàn chỉnh Dự án đầu tư Tòa nhà và Trường dậy nghề dịch vụ kỹ thuật Vĩnh Hưng 20 tầng có vốn 402 tỷ đồng và Tòa nhà Trung tâm Trụ sở Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam cao 30 tầng có vốn đầu tư dự kiến là 877 tỷ đồng.

Vừa qua ngày 20/5/2006 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Hội đã họp phiên toàn thể kỳ họp thứ 1 để tổng kết những việc làm được,chưa làm được,phân tích nguyên nhân để tìm ra giải pháp khắc phục khuyết điểm,hạn chế nhược điểm,phát huy tinh thần đoàn kết,trung thực,...Huy động trí tuệ tập thể Dân chủ thảo luận để đề xuất hướng đi,mục tiêu,nhiệm vụ và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006, kế hoạch 2007 và dự kiến những năm tiếp theo.Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội đã ra Nghị quyết giao cho Thường trực Đoàn Chủ Tịch và Thường vụ Trung ương Hội thực hiện.Phải thấy rằng tất cả những gian truân trong công tác phát triển của tổ chức Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam còn ở phía trước.

 Công cuộc Đổi Mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo những năm tiếp theo sẽ đi vào cục diện vừa sâu sắc,vừa rộng lớn có ý nghĩa quyết định đến tương lai vận mệnh của Dân tộc Việt Nam.Đó là cuộc cải cách hành chính,cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước,mở cửa thị trường tài chính,viễn thông,dịch vụ Ngân hàng, thực hiện tự do hóa Thương mại, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống và cơ chế của Nhà nước pháp quyền và thực hiện cơ cấu lại toàn bộ nền Kinh tế Nước nhà đủ sức cạnh tranh khi Nước ta đã Hội nhập hoàn toàn làm cơ sở cho việc thực hiện Công nghiệp hóa vào năm 2020 để hoàn thiện cơ chế Kinh tế Thị trường có định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ quá độ những năm tiếp theo đầu thế kỷ 21,vị trí và đóng góp của các tổ chức phi Chính phủ là hết sức quan trọng và hết sức cần thiết để hình thành xã hội Dân sự của Việt Nam.Với nguyên tắc tự nguyện,tự chịu trách nhiệm,tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động,các Tổ chức phi Chính phủ là sự phản ánh một cách sinh động,đa dạng nguyện vọng và quyền lợi của Nhân Dân,tham gia vào công cuộc xóa đói giảm nghèo,y tế,giáo dục và bảo vệ môi trường,phúc lợi và an sinh xã hội.Các tổ chức phi Chính phủ chính là một cơ chế tiếp nhận những nhiệm vụ của tổ chức Nhà nước từ bỏ để Nhà nước tập trung vào những lĩnh vực chiến lược như an ninh,quốc phòng,an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng cần vốn lớn chậm hoặc không có khả năng thu hồi vốn, quốc kế dân sinh,dân chủ và công bằng xã hội,...

Tổ chức phi Chính phủ Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước sẽ cùng với các cơ quan hữu trách Nhà nước và các tổ chức xã hội khác nỗ lực tham gia vào sự nghiệp đào tạo,phát triển nguồn Nhân lực có trình độ học vấn và kỹ thuật cao,từ đó tạo tiền đề phát hiện người hiền tài để giới thiệu với Đảng – Nhà nước trọng dụng phục vụ cho sự nghiệp xây dựng Việt Nam – Dân giầu,nước mạnh,xã hội dân chủ,công bằng,văn minh.

Xin chân thành cảm tạ Quý vị và các Bạn đã đến dự họp ngày hôm nay.

 

Hà nội,ngày 21 tháng 5 năm 2006.

 

 

GHI LẠI NGUYÊN VĂN

 

Tiền Phong Chủ Nhật – Số 33 – 17/8/2003/ Tư liệu / 11

_____________________________________________

Chuyện khoán 10 và nhập 160 Tấn Vàng

Lần đầu tôi nghe kể

PV; Khoán sản phẩm trong nông nghiệp – một chủ trương đúng đắn của Đảng ta, bước đột phá ngoạn mục vào cơ chế bao cấp, theo thời gian càng rõ vẻ đẹp lấp lánh trong lịch sử. Tuy nhiên có hai nơi đi tiên phong thực hiện việc khoán ấy, tỉnh Vĩnh Phú và thành phố Hải Phòng đồng thời gắn với tên hai người được nhiều người biết đến, ông Kim Ngọc và ông Đoàn Duy Thành. Gần đây tôi được ông Đoàn Duy Thành kể:

-Đầu năm 1973, tôi có mặt trong đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố Hải Phòng thăm thủy điện Thác Bà sau đó về thăm tỉnh Vĩnh Phú. Lúc này đồng chí Kim Ngọc đang làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú. Cơ quan Tỉnh ủy ở nơi sơ tán trong rừng, cách thị xã hơn 20 ki lo mét. Trưa hôm đó, đồng chí Kim Ngọc và đồng chí Hoàng Quy – Phó Bí thư – mời cơm chúng tôi. Cơm xong, đông chí Kim Ngọc về phòng nghỉ trưa, tôi theo đồng chí sang phòng nghỉ và đề nghị được xem văn bản khoán nông nghiệp của đồng chí. Đồng chí Kim Ngọc bảo: “ Quốc cấm, ông xem làm gì!” nhưng vẫn vào chỗ để tài liệu lấy đưa cho tôi xem Nghị quyết của Tỉnh ủy về khoán nông nghiệp. Đọc xong, tôi trả lại đồng chí Kim Ngọc, đồng chí hỏi tôi: “ Ông thấy thế nào?”. Tôi mỉm cười trả lời: “ Hay đấy”. Đồng chí Kim Ngọc bảo tôi: “ Ông dám khen cơ à!”. Rồi chúng tôi chuyển sang câu chuyện khác.

Lúc đó, tôi là Trưởng Ban Công nghiệp kiêm Trưởng Ban Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng.

PV: Có phải vì vậy mà sau này có người bảo Hải Phòng cướp công của Vĩnh Phú?

Ông Đoàn Duy Thành trả lời:

Vĩnh Phú làm khoán chui những năm 1965 – 1966 bị phê phán rồi bị cấm. Hải phòng làm khoán trong những năm 1979 – 1980, cách nhau 15 năm, không thể gọi là cướp công được. Hơn nữa khoán trong nông nghiệp của Hải Phòng có kết quả, năm 1980 Thành ủy Hải Phòng đã ra Nghị quyết số 24 về khoán sản phẩm trong nông nghiệp và được Ban Bí thư đồng ý. Khi ra Chỉ thị chính thwucs của Ban Bí thư, Trung ương giao cho đồng chí Minh chương Phó Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Hữu Thọ, đồng chí Hồng Chương viết dự thảo.

PV: Tại sao thành phố Hải Phòng, một thành phố cảng, thành phố công nghiệp lại là nơi ra đời việc khoán trong nông nghiệp?

Ông Đoàn Duy Thành:

Những năm khủng hoảng kinh tế, hết viện trợ, nguyên liệu không có, nông dân đói, công nhân viên chức cũng đói. Một điều rất vô lý là đói triền miên nhưng ruộng đất bỏ hoang, gieo trồng không được chăm sóc đến nơi đến chốn. Từ thực tế ấy, Hải Phòng chủ trương tập trung phát triển nông nghiệp.

Chủ trương của hải Phòng hồi ấy cũng gây tranh luận. Cho đến khi tổng kết thực tiễn ở Hải Phòng, Ban Bí thư có chỉ thị 100 tháng 1/1981, có khoán 10 để đưa nông nghiệp phát triển đi lên, nước ta có thừa gạo để xuất khẩu, vẫn có ý kiến phê phán Thành Ủy Hải Phòng sai đường lối, thành phố công nghiệp lại chú trọng phát triển nông nghiệp. Tôi nhớ năm 1983, lúc ấy tôi là Bí Thư Thành ủy có lần phải tranh luận gay gắt với ông Tổ trưởng sắp xếp công nghiệp Hải Phòng (cơ quan của Trung ương) để bảo vệ chủ trương phát triển nông nghiệp. May mắn là chủ trương của Thành ủy Hải Phòng được Ban bí thư ủng hộ.

PV: Còn vụ nhập 160 tấn vàng hồi ông làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại, sau này có người tung tin là do ông Đoàn Duy Thành bịa chuyện?

Ông Đoàn Duy Thành cười nhẹ nhàng:

Tôi bịa để làm gì? Cuối năm 1987 có cuộc họp của Trung ương về kinh tế, tôi trình bầy phương án kinh tế trong đó có nhập vàng nhưng không được chấp nhận. Kết thúc hội nghị, tôi có trình bầy với đồng chí Phạm Hùng là cần nhập vàng để lấy chênh lệch giá thì , mới giải quyết được lạm phát phi mã. Đại diện Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói nói với tôi là phải có 1,7 tỷ đến 3 tỷ USD thì mới trị nổi lạm phát 3 con số này,...Có vàng sẽ ổn định vật giá, cộng với việc cho nhập hàng tiêu dùng không phải đóng thuế nhập khẩu của học sinh, sinh viên, cán bộ đi công tác nước ngoài về, cùng với các biện pháp khác có thể trị được nạn lạm phát. Đồng chí Phạm Hùng đồng ý, bảo tôi sang báo cáo đồng chí Nguyễn văn Linh – Tổng Bí thư. Tôi sang báo cáo, đồng chí Nguyễn văn Linh đồng ý. Đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Võ văn Kiệt giao cho tôi thực hiện nhập khoảng 160 tấn đến 200 tấn vàng.

Tôi giao cho một số công ty nhập, mỗi công ty từ 300Kg đến 50 tấn. Riêng thành phố Hồ Chí minh nhập 50 tấn. Đến tháng 4/1990 khi tôi thôi giữ chức Bộ Trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại thì các tỉnh thành phố đã nhập được khoảng 160 tấn vàng, góp phần quan trọng vào việc chống lạm phát, từ chỗ lạm phát 780% năm 1986 xuống còn 67% năm 1990, giảm hơn 10 lần.

Trong nhập vàng có một chuyện ở Hà Nội, tôi kể ra đây vừa là chuyện vui vừa để rút khing nghiệm chung. Đồng chí Trần Tấn – Chủ Tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị cho Hà Nội nhập 5 tấn, tôi cho nhập 10 tấn và nói cần nhập nhanh để bán thu chệnh lệch vì giá nhập so với giá bán chênh nhau đến 3 lần. Nhưng khi thực hiện chậm, 6 tháng sau mới nhập được 900 kg vàng bằng đường thủy từ Hồng Koong về, đến Hải Phòng các đồng chí sợ đi đường 5 bị cướp nên đi qua Nam Định về Hà Nội, cử cả công an vũ trang áp tải. Tôi bảo đồng chí Vũ Ngọc Phương: “ Có 900 Kg vàng cho vào cái xe u oát, ban ngày chạy một mạch về Hà Nội là xong, sợ gì mà phải đi vòng cho mất thì giờ”. Vì quá cẩn thận, khi vàng về không cho gửi ngay vào Ngân hàng mà lại để qua đêm ở Văn Phòng UBND thành phố, hôm sau mới gửi Ngân Hàng sinh ra sự tò mò của cán bộ ở Văn Phòng UBND thành phố và các cơ quan xung quanh bàn tán.

SÁU NGHỆ ghi.


* Vũ Ngọc Phương

Tổng hợp và hiệu đính

 

* Hiện đương nhiệm Chủ Tịch Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển