Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 21/01/2022

Đang duyệt: Trang chủ Nghiên cứu trao đổi

Lựa chọn cán bộ và chữ “Liêm” của Bác

 

Bác Hồ với công nhân xe lửa. Tranh sơn dầu của họa sĩ Phạm Lung (1970)

 
 
 
 
 
 
 
Bác Hồ với công nhân xe lửa. Tranh sơn dầu của họa sĩ Phạm Lung (1970)

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực