Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 08/08/2020

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013-2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015-2017 CỦA HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI TỈNH LÂM ĐỒNG

Ngày 15/5/2015 Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đại hội đại biểu bất thường nhằm tổng kết công tác 2 năm 2013 – 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 – 2017 đồng thời sửa đổi bổ sung điều lệ. Kết quả như sau:

1. Hoạt động 2013 - 2014

a- Về củng cố tổ chức và phát triển hội viên:

            Năm 2013, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kì II (2013-2017), bầu ra BCH gồm 13 đ/c, đ/c Nguyễn văn Hiếu làm Chủ tịch. Đồng thời kết nạp được thêm 12 hội viên mới thuộc Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Sở Giáo dục.

            Năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015, tiếp tục củng  cố BCH Hội ( tháng 5/2014, đ/c Nguyễn văn Mão thay đ/c Nguyễn văn Hiếu làm Chủ tịch Hội và tháng 01/2015, bầu bổ sung  đ/c Đỗ Thanh Bình – TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng vào BCH thay đ/c Nguyễn Thanh Long-nguyên Phó ban Ban Tổ chức tỉnh ủy ). Phát triển thêm được 2 thành viên tập thể và sau đó thành lập 1 chi hội mới: chi hội trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng. BCH cũng đã tiến hành sửa và bổ sung Điều lệ Hội (sẽ trình Hội nghị toàn thể hội viên thông qua) nhằm tăng khả năng hoạt động của Hội.

            Như vậy, dù còn nhiều khó khăn, Hội vẫn phát triển được hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay lên 91 đ/c, 1 chi hội và  2 thành viên tập thể; kịp thời củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả BCH Hội.

b- Về hoạt động khoa học:

Đây là hoạt động chủ yếu hàng năm của Hội tuy gặp rất nhiều khó khăn cả về nội  dung và kinh phí.

          Năm 2013, đã tiến hành tổ chức thành công Hội  thảo khoa học về “Phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh” với 18 bài viết, 6 phát biểu tại Hội thảo, thu hút 56 người tham dự. Tại Hội thảo đã phát hành 80 tập tài liệu và sau đó còn phát hành tiếp 23 tập kỉ yếu. Đồng thời cũng đã lập hồ sơ đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2015.

          Năm 2014, tiếp tục tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “ Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC tỉnh Lâm Đồng phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước” cả về nội dung và điều kiện vật chất, thu hút 23 bài viết, ý kiến phát biểu và trên 40 người tham gia. Đồng thời, một số đ/c trong BCH đã viết bài và tham gia tích cực Hội thảo khoa học, viết bài cho tờ thông tin “ Khoa học và công nghệ Lâm Đồng” nhân kỉ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các hội KHKT tỉnh Lâm Đồng; viết bài và tham gia tọa đàm nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam ( 18 tháng 5 ); viết bài và tham gia Hội thảo Khoa học về Chương trình nghiên cứu khoa học Tây Nguyên 3 của Viện khoa học xã hội Việt Nam. Đề xuất và viết thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2015 “ Phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng: Thực trạng và giải pháp”. BCH cũng xúc tiến công tác chuẩn bị cho việc thành lập “ Trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực” trực thuộc Hội (đã viết xong và thông qua BCH Hội đề án thành lập và điều lệ Trung tâm, tuy nhiên do còn khó khăn về nhân sự nên chưa thể triển khai được )…

c- Về các hoạt động khác:

        Công tác tài chính cũng có nhiều cố gắng, ngoài việc thu hội phí (năm 2013, thu được khoảng 75% hội phí với 3,9 triệu đồng; năm 2014 và 2015 chưa thu), BCH đã vận động các đơn vị tài trợ cả vật chất và tinh thần cho 2 cuộc Hội thảo khoa học (năm 2013 được khoảng 32 triệu đồng và năm 2014 được khoảng 33 triệu đồng). Hoạt động thu-chi tài chính đảm bảo đúng pháp luật, minh bạch và hết sức tiết kiệm.

         Bên cạnh các hoạt động chính, năm 2013 Hội cũng phát 2 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở trường chuyên Thăng Long (01 triệu đồng/xuất); thăm hỏi một số đ/c hội viên khi ốm đau hoặc có tang…

         Nhìn chung, hoạt động của Hội đã có nhiều cố gắng, bám sát tôn chỉ mục đích, bước đầu góp phần vào phát hiện và nghiên cứu một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực nhân tài của tỉnh. Đồng thời, qua hoạt động, Hội đã từng bước thu hút, tập hợp được một số cán bộ KHKT, tuyên truyền mở rộng vai trò của Hội trong các đơn vị quan tâm đến vấn đề nhân lực nhân tài.

Tuy nhiên, Hội cũng còn nhiều hạn chế:

- Tập hợp và phát triển hội viên khó khăn, các hội viên chưa tích cực tham gia các hoạt động của Hội;

- Nội dung và hình thức hoạt động chưa phong phú, chưa thu hút được mọi hội viên vào hoạt động của Hội;

                - Rất khó khăn về kinh phí hoạt động.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015-2017:

          Tuy còn nhiều khó khăn về điều kiện vật chất, kinh phí hoạt động, nhất là nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của Hội còn hạn chế…, song năm 2015 cũng có nhiều thuận lợi: các đ/c trong BCH đoàn kết, tâm huyết và năng động; một số đ/c trong BCH tham gia và có vị trí thuận lợi trong các cơ quan, tổ chức Hội khác có thể tạo điều kiện tốt cho hoạt động của Hội; việc thành lập và tích cực hoạt động của các thành viên tập thể và chi hội sẽ giúp cho hoạt động của Hội có thêm nội dung và hình thức phong phú, thiết thực… Do đó, Hội cần quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ chính sau:

- Củng cố BCH Hội. Tiếp tục tuyên truyền kết nạp hội viên ( cá nhân và tập thể ), xây dựng thêm các chi hội trực thuộc và hướng dẫn hoạt động của các chi hội và hội viên.

- Cố gắng phối hợp với các đơn vị bạn để tổ chức các cuộc Hội thảo hoặc Tọa đàm khoa học, đồng thời tích cực, chủ động tham gia các cuộc Hội thảo, Tọa đàm khoa học của các đơn vị khác phù hợp với tôn chỉ mục đích của Hội. Chủ động hoặc tích cực tham gia hoạt động tư vấn, phản biện, thẩm định các vấn đề kinh tế-xã hội của tỉnh phù hợp với tôn chỉ của Hội.

- Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học với tỉnh hoặc tham gia nghiên cứu với Hội bạn.Tiếp tục nghiên cứu khởi động việc thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nhân tài trực thuộc Hội.

- Tích cực tìm mọi cách để có kinh phí cho các hoạt động của Hội.

Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2015 cần thực hiện những công việc sau:

- Hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) với sự giúp đỡ của Sở Nội vụ.

- Tích cực chủ động tham gia cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học nhân kỉ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

- Tiếp tục đăng kí đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về phát triển nhân lực nông nghiệp công nghệ cao và tích cực triển khai khi được chấp thuận.

- Triển khai việc tổ chức tuyên truyền kết nạp hội viên mới, thành lập và hướng dẫn hoạt động của các chi hội và thành viên tập thể.

- Chủ động và tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định các vấn đề kinh tế xã hội và các hoạt động khác do Liên hiệp Hội KHKT tỉnh hoặc các Hội bạn  tổ chức.

           

Theo báo cáo của Hội khoa học phát triển nhân lực nhân tài tỉnh Lâm Đồng.

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam