Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 04/08/2020

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 CỦA HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI TP HỒ CHÍ MINH

Sáu tháng cuối năm tập trung vào một số nội dung hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Công tác tổ chức,tài chính và thông tin tuyên truyền

1.1 Tăng cường củng cố và phát triển các Ban chuyên môn và các Đơn vị, các Chi hội trực thuộc. Đặc biệt chú ý phát triển chi hội trong các Trường học, các Doanh nghiệp. Có sự phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chấp hành, trong cán bộ quản lý các cấp của các đơn vị. Tiếp tục tập hợp danh sách và tổ chức phát triển Hội viên.

1.2 Các Ban Chuyên môn, các Chi hội, các Đơn vị trực thuộc phải có chương trình kế hoạch hoạt động Hội theo từng thới kỳ. Tổ chức phối hợp chặt chẽ hoạt động của các đơn vị, xây dựng chế độ báo cáo định kỳ, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Đơn vị.

1.3 Củng cố và nâng cấp hoạt động của Văn phòng Hội, duy trì trang Web chính thức của Hội.

1.4 Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu, tổ chức hoạt động xuất bản và phát hành bản tin, sách báo ấn phẩm của Hội và các hội viên thông qua việc liên kết, hợp tác với các nhà Xuất bản và hệ thống phát hành. Thành lập các Đơn vị dịch vụ như là một doanh nghiệp có đăng ký chính thức theo quy định của luật pháp và hợp tác với các đơn vị Kinh tế trong hoạt động kinh doanh

1.5 Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 2. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo , bồi dưỡng

2.1 Tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu các đề tài về nhân tài nhân lực, áp dụng trong việc tìm người tài ở các lĩnh vực đã chọn. Khuyến khích việc nghiên cứu các đề tài mang tính ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đời sống xã hội. Tổ chức giới thiệu rộng  rãi các kết quả nghiên cứu trên các phương tiện  truyền thông

2.2 Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động đào tạo ,bồi dưỡng, mở các lớp Bồi dưỡng  ngắn hạn, các lớp Tin học, Ngọại ngữ …theo đúng quy định của pháp luật. Cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý, cho các chuyên viên của các ngành xã hội cần và những ngành đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đáp ứng nhu cầu các nguồn lực mà xã hội cần.

2.3 Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về những vấn đề liên quan đến quản lý, phát triển nguồn nhân lực nhân tài, theo đề nghị của cơ quan Nhà nước và theo yêu cầu xã hội.

2.4 Cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội. theo các quy định của pháp luật.

2.5 Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội và theo quy định pháp luật, kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với những vấn đề liên quan đến sự phát triển nhân lực nhân tài, và lĩnh vực hoạt động của Hội.

3. Công tác tổ chức hội thảo

“Phát triển nguổn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu tái cơ cấu kinh tế ở TP.HCM”

- Mục đích Hội thảo làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu tái cơ cấukinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề xuất được những giải pháp hữu ích, cơ bản đểphát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu tái cơ cấukinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện  nghị quyết của Đảng vàChính quyền thành phố.

- Thời gian dự kiến tổ chức hội thảo: Vào cuối tháng 9/2015 hoặc đầu tháng 10/2015.

Trích báo cáo hoạt động của Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài TP Hồ Chí Minh

Số lượt đọc: 15743 Trở lại Bản in Về đầu trang

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam