Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 2, 20/05/2024

Đang duyệt: Trang chủ Tin hoạt động

Hội nghị Ban Thường vụ TW Hội họp ngày 28 tháng 7 năm 2007 tại Hà Nội

Ngày 28/7/2007 Ban Thường vụ Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam đã họp tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Đoàn Duy Thành để bàn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 3 nhiệm kỳ I trong những tháng cuối năm 2007 và nghe báo cáo kết một số công tác quan trọng của Hội.
 Ban Thường vụ đề nghị triển khai thí điểm lập “Ngân hàng dữ liệu về Người tài” và nhất trí giao cho GS.TS Nguyễn Như Thanh – Phó Giám đốc Ban Dự án kiêm Giám đốc “Ngân hàng dữ liệu về Người tài”, để sớm triển khai làm việc với các ngành, các đơn vị liên quan… xây dựng Đề án trình Thường trực trong tháng 9/2007. Trong cuộc họp, Ban Thường vụ cũng đã nhất trí xuất bản sách về “Nhân tài và sử dụng nhân tài” vào đầu năm 2008, Hội nghị nhất trí với báo cáo của Ban Biên tập sách là cuối tháng 9 năm 2007 hoàn thành 3 chương và cuối tháng 12 năm 2007 hoàn tất các chương còn lại của quyển sách. Thường vụ đề nghị Ban Biên tập mời thêm hai nhà khoa học là GS.TS Phạm Như Cương và GS.TS Phan Đình Diệu tham gia phản biện, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo nhỏ để tranh thủ ý kiến các nhà khoa học và quản lý, trước hết là hội viên của Hội.

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển