Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 04/08/2020

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HẢI PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH LẬP VÀO NGÀY 24-5-2012

Sáng 9-5, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban vận động thành lập Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Hải Phòng triệu tập hội nghị Ban vận động mở rộng để bàn về công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ nhất - Đại hội thành lập Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài thành phố Hải Phòng.
Đại hội thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài thành phố Hải Phòng sẽ được tổ chức vào ngày 24-5-2012.
 
Các ông Trần Vĩnh Hải, Trưởng ban vận động và Hoàng Ngọc Tuấn - Phó trưởng ban vận động chủ trì hội nghị. Cùng dự có: Tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên uỷ viên TW Đảng, nguyên Bí Thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam; các hội viên tiêu biểu...
 
Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban vận động về các mặt như: sự cần thiết thành lập Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài thành phố Hải Phòng; quá trình hình thành Ban vận động; các bước kiện toàn về tổ chức, nhân sự và thủ tục pháp lý... do ông Trần Vĩnh Hải trình bày đã khẳng định: Việc thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài thành phố Hải Phòng đến nay đã chín muồi; mục đích hoạt động của Hội nhằm góp phần đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực, nhân tài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ, chính quyền về việc trọng dụng, tôn vinh, đãi ngộ những người có tài năng, cống hiến nhiều cho quê hương, đất nước...
 
Trên cơ sở Quyết định số 520/QĐ-CT ngày 20-4-2012 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc cho phép thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài thành phố Hải Phòng, hội nghị tiến hành thảo luận về: Dự thảo Điều lệ Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài thành phố Hải Phòng; Chương trình hoạt động của Hội; kế hoạch, nội dung và chương trình Đại hội lần thứ nhất; phương án tổ chức, cán bộ bước đầu của Hội Khoa học phát triển nhân lực - nhân tài Hải Phòng...
 
Đại hội lần thứ nhất - Đại hội thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài thành phố Hải Phòng sẽ được tổ chức vào ngày 24-5-2012. Đại hội có nhiệm vụ thông qua Điều lệ, bầu ban lãnh đạo và ban kiểm tra của Hội
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 7 Trung bình: 1
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam