Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Tin hoạt động

Hoạt động của Chủ tịch Đoàn Duy Thành

Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam (VSATH) đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đây VSATH có bước tiến mới. Dưới đây khái quát những hoạt động chính.
 - Củng cố tổ chức Hội: Thông qua việc chủ trì một số cuộc họp quan trọng, trong đó cuộc họp Thường vụ hình thành Ban thường trực. Ký ban hành quy chế; Chỉ đạo hình thành hội ở một số địa phương, trong đó Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2006 về việc cho phép thành Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo thúc đẩy công tác xuất bản: Bản tin Tri thức và Phát triển đã phát hành số 1 vào tháng 9, số 02 vào tháng 10 năm 2006. Đồng thời đã triển khai hoạt động Website Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam từ tháng 11 năm 2006.

- Chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu: Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Viện Khoa học Nguồn nhân lực, nhân tài tại Thành phố Hồ Chí Minh; sẽ tổ chức một số buổi hội thảo tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và từng bước triển khai một số dự án nghiên cứu.

- Tiếp xúc với một số tổ chức và cá nhân có uy tín: Thông qua đó giới thiệu ý nghĩa của VSATH trong việc phát triển nguồn nhân lực nhân tài. Trong đó có các cuộc bàn luận với Trung tâm hợp tác nghiên cứu Việt Nam về công tác thực hiện chuyên mục “danh nhân – nhân tài” trên Bản tin Tri thức & Phát triển cũng như thực hiện những dự án nghiên cứu về chủ đề này.

- Đến chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp mừng thọ 95 tuổi và Giáo sư Vũ Khiêu nhân dịp mừng thọ 90 tuổi.

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển