Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 04/07/2020

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống đó càng được phát huy cao độ thông qua chính sách trọng dụng nhân tài của Ðảng ta, thông qua tư tưởng và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một thiên tài kiệt xuất kết tinh truyền thống văn hóa hàng...
HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI  TỈNH LÂM ĐỒNG, THÀNH VIÊN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI TỈNH LÂM ĐỒNG, THÀNH VIÊN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA...

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 02 tháng 7 năm 2007 theo Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II 2012 – 2017 HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II 2012 – 2017 HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM – THÀNH...

Ngày 17-6-2012, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÀNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ (tại Đại hội thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng)

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÀNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND...

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÀNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ (tại Đại hội thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng)
Vì sự nghiệp phát triển của Tp Cảng văn minh, hiện đại

Vì sự nghiệp phát triển của Tp Cảng văn minh, hiện đại

Ngày 14 - 5-2012, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài (Hội KHPTNNL, NT) thành phố Hải Phòng khai trương trụ sở văn phòng hội tại số 7, phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hồng Bàng). Với sự kiện này, hội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến hành...
HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HẢI PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH LẬP VÀO NGÀY 24-5-2012

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HẢI PHÒNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH LẬP VÀO NGÀY 24-5-2012

Sáng 9-5, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban vận động thành lập Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Hải Phòng triệu tập hội nghị Ban vận động mở rộng để bàn về công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ nhất - Đại...

Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam (VTAF) là Quỹ xã hội hoạt động phi lợi nhuận, là đơn vị trực thuộc TW Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam (VSATH). Quỹ được thành lập theo Quyết định 4499-QĐ/UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam