Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 22/09/2020

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2013 CỦA HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2013 CỦA HỘI KHOA HỌC PHÁT...

Trong 9 tháng đầu năm 2013 Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng đã hoạt động và đạt dược một số kết quả sau:
Tuần lễ Tư vấn Nhà Nông: Hỏi & Đáp với Tổng đài Thông tin Nông nghiệp

Tuần lễ Tư vấn Nhà Nông: Hỏi & Đáp với Tổng đài Thông tin Nông nghiệp

Tiếp nối chương trình hỗ trợ máy tính của Trần Anh và NetPro tặng Trung tâm học tập cộng đồng Ecolife Café Phù Long tháng 4/2013 vừa qua, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) (trực thuộc Trung ương Hội Khoa học phát triển...

VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống đó càng được phát huy cao độ thông qua chính sách trọng dụng nhân tài của Ðảng ta, thông qua tư tưởng và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một thiên tài kiệt xuất kết tinh truyền thống văn hóa hàng...
HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI  TỈNH LÂM ĐỒNG, THÀNH VIÊN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI TỈNH LÂM ĐỒNG, THÀNH VIÊN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA...

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam tỉnh Lâm Đồng được thành lập ngày 02 tháng 7 năm 2007 theo Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II 2012 – 2017 HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ II 2012 – 2017 HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM – THÀNH...

Ngày 17-6-2012, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÀNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ (tại Đại hội thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng)

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÀNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND...

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN THÀNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ (tại Đại hội thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng)
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam