Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 19/09/2020

Đang duyệt: Trang chủ Ca dao tục ngữ

Ca dao tục ngữ chủ đề về lòng hiếu thảo (phần 4)

Cha mẹ đánh cửa trước, vào cửa sau
 
Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu
 
Cây khô không dễ mọc chồi
Mẹ già không thể sống đời với con
 
Chưa làm dâu
Đã hay đâu làm mẹ chồng
 
Chưa làm dâu, đã hay đâu làm mẹ chồng.
 
Chẳng lo thân bậu thân qua
Lo chút mẹ già đầu bạc tuổi cao
 
Chọn bạn mà chơi
Chọn nơi mà ở
 
Chồng dữ, thời em mới rầu,
Mẹ chồng mà dữ, giết trâu ăn mừng.
 
Chữ Trung chữ hiếu còn thiếu chữ ân tình
Đạo chồng nghĩa vợ, sao mình vội vong.
 
Chữ Trung, chứ Hiếu, chữ Hòa,
Hỏi trong ba chữ, thờ cha chữ nào ?
Chữ Trung, thì để thờ cha,
Chữ Hiếu thờ mẹ, chữ Hòa thờ anh.
 
Chữ xuất giá tòng phu phải lẽ
Gái có chồng bỏ mẹ quạnh hiu
 
Cha mẹ là biển là trời,
Nói sao hay vậy, đâu dám cãi lời mẹ cha
 
Chàng ơi đưa gói thiếp mang
Đưa gươm thiếp vác cho chàng đi không.
 
Cháu con ở đâu, tổ tiên ở đấy.
 
Chí tâm niệm Phật đêm ngày
Cầu cho cha mẹ sống tày non cao
 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau như dần
 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
 
Chiều chiều ra đứng ngõ xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 33 Trung bình: 1,21
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam