Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 2, 20/05/2024

Đang duyệt: Trang chủ Ca dao tục ngữ

Ca dao tục ngữ chủ đề về lòng hiếu thảo (phần 10)

Một lo nhớ phượng nhớ loan
Hai lo con gái đang xoan lỡ thì.
Ba lo phụ mẫu một bề
Bốn lo em chửa lấy gì được yên.
Năm lo em hãy còn phiền
Sáu lo em chửa được yên cửa nhà.
Bảy lo em lấy chồng xa
Tám lo em để mẹ già anh nuôị
Chín lo đồng đất nước người
Mười lo đi ngược về xuôi một mình.
 
Một người làm nên, cả họ được cậy,
Một người làm bậy, cả họ mất nhờ.
Một người làm xấu, cả bậu mang dơ.
 
Mình hòa phụ mẫu không hòa
Căn duyên đã vậy hay là dứt đi
 
Muốn cho gần bến, gần thuyền
Gần cha gần mẹ, mà duyên không gần.
 
Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha
 
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương
 
Ngày nào em bé cỏn con,
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Nghĩ sao cho bõ, những ngày ước ao.
 
Ngó đâu ngó đó thì vui
Ngó về phụ mẫu bùi ngùi nhớ thương
 
Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi
 
Ngó lên ngọn núi Ba Non
Công cha nghĩa mẹ, làm con phải đền.
 
Ngó lên ngó xuống chẳng vui
Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.
 
Ngó lên ngó xuống thì vui
Ngó về quê mẹ ngùi ngùi nhớ thương.
 
Ngó lên nhang tắt đèn mờ
Mẫu thân đâu vắng bàn thờ lạnh tanh
 
Ngó lên rừng thấy cặp cu đương (đang) đá
Ngó về Rạch Giá thấy cặp cá đương (đang) đua
Anh về lập miếu thờ vua
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha
 
Ngó lên tàng cây thấy cặp cu trốn nắng
Ngó ra ngoài ruộng thấy đôi cò trắng bay xa
Đi về lập miễu thờ cha
Cất chùa thờ mẹ, lập trang thờ bà

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 2 Trung bình: 1
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển