Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 2, 24/06/2024

Đang duyệt: Trang chủ Ca dao tục ngữ

Ca dao Tục ngữ - Anh Em

Đất Sài Gòn nam thanh nữ tú
Cột cờ Thủ Ngữ thật là cao
Vì thương anh em vàng võ má đào
Em tìm khắp chốn nhưng nào thấy anh
 
Đắng cay cũng thể ruột rà
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng
 
Đồng bào đồng trạch
 
Đêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa em nằm không yên
Mê anh chẳng phải mê tiền
Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng
Thấy anh em những mơ màng
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
Tương tư bệnh phát liên miên cả ngày
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào
Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao!
 
Đâu là thấp, đâu là cao
Đất thấp, trời thì cao
Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời
Chiếu hoa, em trải anh ngồi
Khi buồn thơ thẩn ra chơi vườn đào
Con mắt anh sắc hơn dao
Trứng gà phơn phớt lòng đào hỡi anh
Tren non trong trắng ngoài xanh
Gương tàu soi to mặt anh mặt nàng
Chỉ ngũ sắc xanh, đo,û trắng, vàng
Bùa yêu ăn phải dạ càng tương tư
Đôi ta năm đợ tháng chờ
Cái khăn em đội phất phơ trên đầu
Con mắt anh liếc sắc hơn dao cau
Cau non tiện chũm cho nhau ăn cùng
Một quan là sáu trăm đồng
Một cây là sáu trăm cành
Một cành là sáu trăm hoa
Thưa anh em đã giải ra
Mong anh kết nghĩa giao hòa cùng em!
 
Đêm qua đêm lạnh đêm lùng
Đêm đắp áo ngắn đêm chung áo dàị
Bây giờ chàng đã nghe ai
Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung
Bây giờ sự đã nhạt nhùng
Dấm thanh đổ biển mấy thùng cho chuạ
Cá lên mặt nước cá khô
Vì anh em phải giang hồ tiếng tăm.
 
Ở đây lắm kẻ gièm pha
Nói vào thì ít nói ra thì nhiềụ
Thương anh thương đủ mọi điều
Gió quanh em sẽ liệu chiều em chẹ
Ai nói chi chàng chớ có nghe
Ông Tơ bà Nguyệt đã xe ta rồi
Dù ai khuyên đứng dỗ ngồi
Thì chàng cũng cứ đãi bôi qua lần.
 
Ai ơi giữ chí cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Xin đừng làm, nói đơn sai
Tin mình đừng sợ những lời dèm pha
Anh em một họ một nhà
Thương nhau chân thật đường xa cũng gần
 
Ai về đợi với em cùng
Thân em nay bắc mai đông một mình
Chi bằng ruộng tốt rừng xanh
Vui cha, vui mẹ, vui anh em nhà!
 
Ai về đừng bảo cầm khăn
Có một đồng bạc để dành cưới em
Ba hào thời để mua tem
Mời hết thiên hạ anh em xa gần
Cưới em ăn uống linh đình
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy ta
Một hào anh mua con gà
Hào hai đi chợ, hào ba đi tàu
Năm xu mua gói thuốc lào
Hào tư mua gói chè tầu uống chơi
Một hào đong gạo thổi xôi
Năm xu mua thịt, còn thời rau sưa
Anh ngồi anh tính cũng vừa
Cưới em đồng bạc còn thừa một xu.
 
Anh đàng anh em đàng em
 
Anh đành hanh xó bếp
Chi.xách bi.đầu giường
 
Anh đi đằng đông em đi đằng tây
 
Anh đi đằng anh em đi đằng em
 
Anh đóng đanh lỗ đít chị xách bị đầu hè
 
Anh chị em đồng hao
 
Anh chị em bạn
 
Anh chị em bạn dì
 
Anh chị em con cô con cậu
 
Anh chị em dị bào
 
Anh chị em dì dà
 
Anh chị em họ
 
Anh chị em kết nghĩa
 
Anh chị em ruột
 
Anh chị em sinh đôi
 
Anh chị em thúc bá
 
Anh chị em trong nhà dĩ hòa vi quý
 
Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười
 
Anh em đóng cửa bảo nhau
 
Anh em bất nghĩa chi khèo
Anh dữ như mèo tôi lại như trâu
 
Anh em bất nghĩa chi khoèo
 
Anh em bất nghĩa chi tồn
 
Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em
 
Anh em bốn biển một nhà
 
Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui
Lọ là ăn thịt ăn xôi
Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng
 
Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng cũng nghĩa lẽ nào chẳng thương
 
Anh em cốt nhục một nhà
Kẻ sau người trước thuận hòa cho vui
Quý hồ ăn ở tới lui vừa lòng
 
Anh em cột chèo
 
Anh em cột chèo như mèo với chó
 
Anh em chồng vợ sum vầy
Vui này đã bỏ những ngày chia ly
 
Anh em chém đằng gọng
Ai chém nhau đằng lưỡi.
 
Anh em chém nhau đằng giọng (bề sống)
Không ai chém nhau đằng (bề) lưỡi
 
Anh em chín họ mười đời
Hai đằng cùng có, chẳng rời nhau ra
 
Anh em con chú con bác
 
Anh em cùng cha khác mẹ
 
Anh em cùng mẹ khác cha
 
Anh em gạo đạo nghĩa (đạo ngãi) tiền
 
Anh em hạt máu sẻ đôi
 
Anh em hiền thậm là hiền
Bởi một đồng tiền mà đấm đá nhau
 
Anh em hiền thật là hiền
Bởi một đồng tiền làm mất lòng nhau
 
Anh em khinh trước làng nước khinh sau
 
Anh em khúc trên khúc dưới
 
Anh em kiến giả nhất phận
 
Anh em kính trước làng nước kính sau
 
Anh em lộn kề
 
Anh em lo trước làng nước lo sau
 
Anh em một giọt máu sẻ làm đôi
 
Anh em một khí huyết dây (huyết phân)
Cũng như người có chân tay (tay chân) khác gì
Ai ơi lấy đấy mà suy
Có câu đường lệ trong thi để truyền
 
Anh em nắm nem
 
Anh em nắm nem chia đều
 
Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
 
Anh em như chân như tay
Vợ chồng như áo, cởi ngay tức thì (nên lìa)
 
Anh em như chân tay
Anh nhường em kính
 
Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần
 
Anh em như chông như chà
 
Anh em như dao với mác
 
Anh em như kèn với trông
 
Anh em như tay chân
 
Anh em như thể chân tay
Cùng cha cùng mẹ hăng say việc nhà
 
Anh em như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
 
Anh em như thủ túc
 
Anh em rể
 
Anh em rể đánh nhau bể đầu
 
Anh em rể chẳng kể vào đâu
 
Anh em thật thậm là hiền
Chỉ một đồng tiền làm mất lòng nhau
 
Anh em thuận hiền
Vi.đồng tiền mà mất lòng nhau
 
Anh em tính trước làng nước tính sau
 
Anh em trai ở với nhau mãn đại
Chi.em gái ở với nhau một thời
Dù ai nói ngược nói xuôi
Ta đây vẫn giữ đạo trời khăng khăng
 
Anh em trên dưới kính nhường
 
Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau
 
Anh em xa láng giềng gần
 
Anh không ra anh, em không ra em
 
Anh là con trai nhà nghèo
Nàng mà thách thế anh liều anh lo
Cưới em anh nghĩ cũng lo
Con lợn chẳng có, con bò thì không
Tiền gạo chẳng có một đồng
Thiên hạ hàng xứ cũng không đỡ đần
Sớm mai sang hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc để dành cưới em
Ba hào anh để mua tem
Gửi thư mời khắp anh em xa gần
Trăm năm kết ngãi châu trần
Nhớ ngày nên lứa giao loan với mình
Họ hàng ăn uống linh đình
Cả tỉnh Hà Nội đồn mình lấy ta
Hào tư anh để mua gà
Sáu xu mua rượu, hào ba đi tàu
Bẩy xu mua lấy trăm cau
Một hào mua gói chè tầu uống chơi
Một hào cả đỗ lẫn xôi
Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa
Anh ngồi anh tính cũng vừa
Cưới em đồng bạc chẳng thừa một xu
 
Anh ngủ em thức, anh trực em nằm
 
Anh ra anh em ra em
 
Anh thương em vạn anh quý em nghìn
 
Anh thay cha coi nhà coi ruộng
 
Anh thuận em hòa là nhà có phước
 
Anh trên nanh dưới dái
Chị, như bãi cứt trâu
 
Bởi anh đành đoạn, Đốn ngọn cây bần
Thương anh em phải sớm hôm
Không cho ghe cá đậu gần ghe tôm,
 
Bán anh em xa mua láng giềng gần
 
Chẳng thi chẳng đỗ chẳng sao
Anh em không được người nào bỏ nhau
Phải đòi cho được thày Cầu.
Phải đào hết đất nhà giàu đổ đi.
 
Chờ anh em hết sức chờ
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông.
 
Dị mẫu đồng phụ
 
Dị phụ đồng mẫu
 
Có chè có rượu không thiếu anh em
 
Con cô con cậu thì xa
Con chú con bác thật là anh em
 
Em liều một chén dầu chanh
Con nào hỗn dữ vuốt nanh em bẻ liền
 
Em thấy anh em cũng muốn chào
Sợ rằng chi.ả dắt dao trong mình
Dao trong mình, gươm anh cặp nách
Thuận nhơn tình khoét vách sang chơi
 
Em thấy anh em cũng muốn chào
Sợ anh chồng cũ nó đứng bờ rào hắn trông
- Hắn trông thì mặc hắn trông
Đã quyết một lòng ta sẽ lấy nhaụ
 
Em thấy anh em cũng muốn chào
Sợ lòng bác mẹ cây cao lá dài
Em thấy anh, em cũng muốn thương
Sợ lòng bác mẹ soi gương không từng.
 
Gặp anh em chẳng muốn chào
Hay là em có chốn sang giàu hơn anh?
 
Gặp anh em hỏi vài lời
Tháng năm khô hạn chim trời ăn chi
- Chim trời thì hưởng lộc trời
Cớ sao em bậu hỏi lời đón ngăn
 
Gặp anh em nở nụ cười
Vắng anh em lại giọt vơi giọt đầy
 
Gặp em thì gặp cho lâu
Vắng anh em lại giọt vơi giọt đầy
 
Gái lớn trong nhà như ma chưa cất
Anh em bằng mặt chưa chắc bằng lòng
Nước đục đánh phèn lại trong
Thế nào đi nữa con dòng vẫn hơn
 
Gió đưa cành mận gió lận cành đào
Vì anh em phải ra vào tối tăm
Tối tăm thì mặc tối tăm
Chờ cho bác mẹ đi nằm sẽ hay
Thoạt vào anh nắm cổ tay
Xin đừng hô hoán việc nầy thêm to
 
Hò ơ Bớ này anh nó ơi
Số phận em giao phó cho trời xanh
Lấy anh em không lấy
Nhưng dạ cũng không đành làm ngơ
Vốn em cũng chẳng bơ thờ
Em đã hằng chọn trong lóng đục
Nhưng vẫn còn chờ nợ duyên
Vốn em muốn lấy ông thầy thuốc cho giàu sang
Nhưng lại sợ ổng hay gia hay giảm
Em muốn lấy ông thầy pháp cho đảm
Nhưng lại sợ ổng hét la ghê gốc
Em muốn lấy chú thợ mộc
Nhưng lại sợ chú hay đục khoét rầy rà
Em muốn lấy anh thợ cưa cho thật thà
Nhưng lại sợ trên tàn dưới mạt
Em muốn lấy người hạ bạc,
Nhưng lại sợ mang lưới mang chài
Em muốn lấy anh cuốc đất trồng khoai
Nhưng lại sợ ảnh hay đào hay bới
Em cũng muốn chọn anh thợ rèn kết ngỡi
Nhưng lại sợ ảnh nói tức nói êm
Bằng lấy anh đặt rượu làm men
 
Hò ơ Bớ người không quen ơi
Nghe anh em cũng muốn thương nhiều
Nhưng hoa đà có chu..(ờ)
Hò ơ... Nhưng hoa đà có chủ,khó chiều dạ anh
Hò ơ... Chim kia thỏ thẻ trên cành
Nghe em nói vậy
 
Hò ơ Chờ anh em hết sức chờ
Chờ cho rau muống... (ờ)
Hò ơ... Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông
 
Hò ơ Phù sa nước đục khó dòm
Nhớ anh em khóc... (ờ)
Hò ơ... Nhớ anh em khóc đỏ lòm con ngươi
 
Hò ơ... (chớ) Bớ này anh nó ơi
Số phận em giao phó cho trời xanh
Lấy anh em không lấy,
Nhưng dạ cũng không đành làm ngơ
Vốn em cũng chẳng bơ thờ
Em đã hằng chọn trong lóng đục,
Nhưng vẫn còn chờ nợ duyên
Vốn em muốn lấy ông thầy thuốc cho giàu sang,
Nhưng lại sợ ổng hay gia hay giảm
Em muốn lấy ông thầy pháp cho đảm,
Nhưng lại sợ ổng hét la ghê gốc
Em muốn lấy chú thợ mộc,
Nhưng lại sợ chú hay đục khoét rầy rà
Em muốn lấy anh thợ cưa cho thật thà,
Nhưng lại sợ trên tàn dưới mạt
Em muốn lấy người hạ bạc,
Nhưng lại sợ mang lưới mang chài
Em muốn lấy anh cuốc đất trồng khoai,
Nhưng lại sợ ảnh hay đào hay bới
Em cũng muốn chọn anh thợ rèn kết ngỡi,
Nhưng lại sợ ảnh nói tức nói êm
Bằng lấy anh đặt rượu làm men,
 
Hò ơ... (chớ) Bớ người không quen ơi
Nghe anh em cũng muốn thương nhiều
Nhưng hoa đà có chủ...(ờ)
Hò ơ... (chớ) Nhưng hoa đà có chủ, khó chiều dạ anh
 
Hò ơ... (chớ) Chờ anh em hết sức chờ
Chờ cho rau muống... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông
 
Hò ơ... (chớ) Ôi thôi bình tích bể rồi
Chén chung lỡ bộ ... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Chén chung lỡ bộ đứng ngồi sao yên
Hò ơ... (chớ) Phù sa nước đục khó dòm
Nhớ anh em khóc... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Nhớ anh em khóc đỏ lòm con ngươi
 
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
 
Khôn với vợ dại với anh em
 
Hôm qua dạo phố cầm khăn
Cầm được đồng bạc để dành cưới em.
Ba hào anh để mua tem
Gửi thư mời khắp anh em xa gần.
Trăm năm kết nghĩa Châu Trần
Nhớ ngày kết nghĩa giao loan với mình.
Họ hàng ăn uống linh đình
Cả tỉnh Hà Nội đồn mình lấy ta
Hào tư anh để mua gà
Sáu xu mua rượu, hào ba đi tàu
Bảy xu anh để mua cau
Một hào mua gói chè tầu uống chơi
Một hào cả đỗ lẫn xôi
Một hào gạo tẻ với nồi rau dưa
Anh ngồi anh tính cũng vừa
Cưới em đồng bạc chẳng chừa đồng xu
 
Khi (Kẻ) nghèo thì chẳng ai nhìn
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em (nhân duyên)
 
Khó khăn thì chẳng ai nhìn
Đến khi đổ Trạng chín nghìn anh em
 
Khó khăn thì chẳng ai nhìn
Tới khi có của chín nghìn anh em
 
Khoan khoan gá nghĩa,
Thủng thỉnh giao hòa,
Để cho em hỏi thử cửa nhà ra sao ?
Anh em, cha mẹ thế nào ?
Nói ra em biết âm hao cho tường,
Hà miền, hà thị, hà phương,
Hà quê, hà quán em chưa tường đục trong.
Và đây lời hỏi sau cùng
Nói ra cho em biết đã "tơ hồng" đâu chưa ?
- Xa xôi chi đó mà hỏi miền, hỏi thị,
Lạ lùng chi em hỏ quán hỏi quê
Đất Bình Dương vốn thật quê chàng
Lánh nơi thành thị tìm đàng du sơn
Xuân xanh hai tám tuổi tròn
Hoa còn ẩn nhụy, chờ bình đơm bông
 
Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên
Bạc Liêu chữ đặt bình yên dân rày
Mậu Thìn vốn thiệt năm nay
Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang
Phong Thạnh vốn thiệt tên làng
Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung
Anh em Mười Chức công khùng
Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan…
 
Làm anh ăn trước bước đầu
Dạy dỗ (Vẽ vời) em út ngõ hầu thay cha
 
Làm anh ăn trước bước đầu
Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha
 
Làm người phải biết cương thường
Xem trong ngũ đẳng quân vương đứng đầu
Thờ cha kính mẹ trước sau
Anh em hòa thuận mới hầu làm nên
Vợ chồng đạo nghĩa cho bền
Bạn bè chung thủyy, dưới trên đàng hoàng.
 
Làm sui (suôi) một nhà làm gia cả họ
Gà cỏ cũng trơ mỏ về rừng (*)
Anh em trên kính dưới nhường
Là nhà có phúc mọi đường yên vui
 
Làm tôi thằng hủi hơn chịu tủi anh em
 
Lính hết phiên quan viên rã đám
Mỗi người một nắm thì đắm đò ông
Tuy rằng xứ Bắc xứ Đông
Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em
 
Linh tại ngã bất linh tại ngã
Chết giả mới biết dạ anh em
Dẫu rằng trí thiểu tài hèn
Chịu khó nhẫn nại cũng nên cơ đồ
 
Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn
Đến khi đỗ Trang chín nghìn anh em
 
Mậu Thìn vốn thiệt năm nay
Một ngàn năm tám, tiếng rày nổi vang
Phong Thạnh vốn thiệt tên làng
Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung
Anh em Mười Chức công khùng
Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan…
 
Một mẹ già bằng ba đứa ở
Anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau
 
Mát mặt với anh em
 
Nước trong xanh bên thành con yến trắng
Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm.
Anh đi mô không bóng không tăm,
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
Một vũng nước trong, mười dòng nước đục,
Một trăm người tục, một chục người thanh.
Biết bao gan ruột gởi mình?
Mua tơ thêu lấy tượng Bình Nguyên Quân
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn,
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
Nhật mang mang hề bất kiến tiêu tức,
Dạ trầm trầm bất kiến vãng lai,
Em có thương thì phải nguyện như ai;
Chớ có thấy non cao mà sấp mặt,
Chớ có thấy biển rộng sông dài mà sấp lưng.
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp,
Anh qua không kịp tội lắm em ơi!
Nghĩa tào khang ai mà vội dứt, đêm nằm tấm tức luỵ nhỏ tuôi rơi,
Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời
Dẫu có xa nhau đi nữa, cũng bởi ông Trời mà ra.
 
Nên ra trên kính dưới nhường
Chẳng nên đạp hắt bên đường mà đi
 
Người dưng có ngãi thì đã người dưng
Anh em bất nghĩa thì đừng anh em.
 
Người dưng có ngãi thì đãi người dưng
Anh em vô ngãi thì đừng anh em
 
Ngoài anh em trong cờ bạc
 
Nhà anh có một thước ao
Anh trồng rau ngổ anh rào chung quanh.
Yêu anh em sẽ lấy anh
Nhỡ khi đói khát nấu canh ăn cùng.
 
Nhà em có vại cà đầy
Có ao rau muống có đầy chum tương.
Dù không mỹ vị cao lương
Trên thờ cha mẹ, dưới nhường anh em.
Một nhà vui vẻ êm đềm
Đói no tùy cảnh không luồn lụy ai
 
Nhác trông nhà ngói năm gian
Thấy chàng lịch sự khôn ngoan có tài
Cho nên em chẳng lấy ai
Em quyết chờ đợi một vài ba đông.
Yêu anh em chẳng lấy chồng
Em dốc một lòng chờ đợi lấy anh.
 
Nhác trông tấm áo vá vai
Thầy mẹ anh vá hay tài vá nên?
Nhác trông tấm áo có duyên
Miệng cười hoa nở càng nhìn càng ưạ
Áo anh em mặc cũng vừa
Ông Tơ bà Nguyệt khéo lừa đôi tạ
 
Nhác trông thấy bóng anh đi
Thấy chân anh bước dạ thì em thương.
Nhác trông thấy bóng anh qua
Hình dung chải chuốt thật là xinh saọ
Em mong thấy mặt em chào
Vắng anh em những khát khao đêm ngày
 
Nhiều sương cỏ mới bạc đầu
Thương anh em chịu thảm sầu từ đây
 
Nóc nhà cao hơn nóc chợ
L… vợ coi trọng hơn nghĩa anh em.
 
Núi Ngự Bình mơ màng trăng gió
Niềm tâm sự ai thấu rõ cho mình;
Đoái nhìn sông Hương nước chảy thanh thanh,
Sông bao nhiêu nước dạ em si tình bấy nhiêu.
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo,
Sông An Cựu nắng đục mưa trong,
Mặc ai một dạ hai lòng,
Em ôm duyên thủ tiết loan phòng đợi anh.
Nước trong xanh bên thành con yến trắng
Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm.
Anh đi mô không bóng không tăm,
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn,
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
 
Phụ mẫu sanh em để phụ mẫu định
Em đâu dám tư tình cải lệnh mẹ cha
 
Quả đào tiên ruột mất vỏ còn
Em đón anh em hỏi đường mòn ai đi.
 
Rủ nhau lên hiệu cầm khăn
Cầm được đồng bạc, để dành cưới em.
Ba hào thì để mua tem
Tư giấy mời khắp anh em xa gần.
Trăm năm kết ngãi Châu Trần
Nhớ ngày kết ngãi giao loan với mình.
Hai họ ăn uống linh đình
Sơn Tây, Hà Nội đồn mình lấy tạ
 
Thương anh em chẳng nói ra
Trong ruột thì héo, ngoài da thì vàng.
 
Thương anh không lấy được anh
Em về tạc tượng vẽ tranh em nhìn
Thương anh không lấy được anh
Em về tự vẫn trên cành khoai môn
 
Thấy anh em cũng muốn chào
Sợ rằng chi.cả giắt dao trong mình.
Đấy giắt dao đây gươm kề nách
Thuận nhân tình cắt vách sang chơị
 
Thấy anh em cũng muốn theo
Em sợ anh nghèo anh bán em đi
Lấy anh em biết ăn gì
Lộc sắn thì chát, lộc si thì già
Lấy anh không cửa không nhà
Không cha không mẹ biết là cậy ai
 
Thấy anh em những mơ màng
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôị
Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó trao lời khó traọ
 
Thấy hoa anh muốn lại gần
Thấy cá dưới nước muốn dừng chân xem
Thấy anh em muốn hỏi xem
Hỏi em đã định tơ duyên khi nàọ
 
Thế thường gần mực thì đen
Anh em bằng hữu phải nên chọn người
 
Thà làm tôi thằng hủi hơn chịu tủi anh em

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 4 Trung bình: 4,75
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển