Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 28/10/2021

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

Bổ sung nhân sự Ban Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam

Do yêu cầu củng cố và tăng cường hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ TW Hội, căn cứ kết quả trưng cầu ý kiến các Ủy viên Ban Chấp hành, ngày 11/06/2020, Ban Chấp hành TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã ra Nghị quyết về việc bổ sung nhân sự Ban Thường vụ TW Hội như sau:

1. Bổ sung Đ/c Bùi Hoàng Lân – Tiến sĩ, hiện đương nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Nhân lực – Nhân tài Việt Nam trực thuộc TW Hội tham gia làm Ủy viên Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam.

2. Phân công nhiệm vụ:

- Đ/c Bùi Hoàng Lân thực hiện nhiệm vụ Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Nhân lực - Nhân tài Việt Nam theo sự phân công của Viện trưởng.

- Tham gia các hoạt động đối ngoại và vận động tài chính cho TW Hội.

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lực