Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 27/05/2022

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

Do yêu cầu củng cố và tăng cường hoạt động của Ban Chấp hành TW Hội, căn cứ kết quả trưng cầu ý kiến các Ủy viên Ban Chấp hành, ngày 06/06/2019, Ban Chấp hành TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã ra Nghị quyết về việc bổ sung nhân sự Ban Chấp hành TW Hội như sau:

1. Bổ sung ông Nguyễn Đình Chiến – Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ hiện đương nhiệm Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Nhân lực – Nhân tài Việt Nam trực thuộc TW Hội giữ chức Phó Chủ tịch TW Hội.

2. Bổ sung ông Võ Trường Thọ hiện đương nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển Nhân lực – Nhân tài Việt Nam trực thuộc TW Hội giữ chức Ủy viên Thường vụ TW Hội.

3. Bổ sung ông Lê Như Hùng  hiện đương nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài TP. Hồ Chí Minh giữ chức Ủy viên Thường vụ TW Hội.

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển