Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 3, 27/02/2024

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

Bổ nhiệm nhân sự quản lý, lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Nhân tài Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ Nhân tài Việt Nam trực thuộc TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và được phê chuẩn Điều lệ theo Quyết định số 5796/QĐ-UBND  ngày 27/12/2006. Mục đích của Quỹ là góp phần có hiệu quả vào sự nghiệp hỗ trợ nhân tài của đất nước nhằm phát huy, động viên, khuyến khích người có tài đem tài năng phục vụ cho quá trình đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.

Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam có chức năng vận động và tiếp nhận nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, kiều bào và các tổ chức quốc tế để trao giải thưởng nhân tài trên các lĩnh vực và hỗ trợ cho sự nghiệp bồi dưỡng, đào tạo phát triển nhân tài của Đất nước.

Quỹ có phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

Xét yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay cần củng cố, đổi mới tổ chức và cán bộ Quỹ Hỗ trợ Nhân tài Việt Nam, Chủ tịch TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ như sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chiến – Trung tướng, GS.TS, hiện đương nhiệm Phó Chủ tịch TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Nhân tài Việt Nam.

2. Bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Lân – Tiến sĩ, hiện đương nhiệm Ủy viên Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam giữ chức Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Nhân tài Việt Nam.

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển