Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

Biên bản họp đầu tiên của Quỹ tài năng Đồng Nai

Biên bản họp đầu tiên của Quỹ tài năng Đồng Nai

UBND TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ TÀI NĂNG TỈNH

Số: / QTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đồng Nai , ngày 17 tháng 10 năm 2011

 

 

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp phiên đầu tiên bàn về công tác tổ chức và bầu các chức danh của

Quỹ Tài năng tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Quyết định số 2504/ QĐ/UBND, ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Quyết định Cấp giấy phép thành lập và Công nhận Điều lệ Quỹ Tài năng tỉnh Đồng Nai:

Để Quỹ Tài năng tỉnh Đồng Nai có đủ điều kiện hoạt động có hiệu quả, Sáng lập viên Quỹ Tài năng đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bàn về công tác tổ chức và bầu các chức danh của Hội đồng quản lý Quỹ Tài năng.

 

  1. Thời gian họp: 8 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2011.
  2. Địa điểm: Văn phòng Hội khoa học Phát triển nguồn nhân lực nhân tài Đồng Nai.
  3. Thành phần:

-          Ông Trần Văn Hương – Sáng lập viên Quỹ Tài năng, Chủ trì buổi họp.

-          Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Thư ký buổi họp.

  1. Diễn biến buổi họp:
  1. Ô. Trần Văn Hương báo cáo quyết định số 2504/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai về việc Quyết định Cấp giấy phép thành lập và Công nhận Điều lệ Quỹ Tài năng tỉnh Đồng Nai.
  2. Bầu các chức danh Hội đồng quản lý Quỹ:

       Dự kiến số lượng 07 người với các chức danh như sau:

-          Ông Trần Văn Hương – Q. Chủ tịch Hội KHPTNNLNT, Sáng lập viên Quỹ Tài năng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

-          Ông Lê Đình Nghiệp, nguyen uỷ viên thường vụ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản lý Quỹ.

-          Ông Nguyễn Tá Thưởng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước đã nghỉ hưu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ.

-          Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

-          Ông  Nguyễn Đình Thắng, nguyên 

 

- Ông Nguyễn Đình Thắng, nguyên Phó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Dạy nghề, Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ.

- Ông Nguyễn Cảnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội Xây dựng, Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ.

- Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Tổng Giám đốc Công ty phát triển Khu Công nghiệp Đồng Nai, Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Các thành viên Hội đồnh quản lý Quỹ đã thảo luận và nhất trí các chức danh đã nêu trên (7/7) - Tỷ lệ 100%.

c. Bầu chức danh:

- Chánh văn phòng Quỹ: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

- Kế toán trưởng : Bà Đỗ Thị Kính

- Phó Giám đốc Quỹ: Bà Bùi Khánh Hoà

d. Bầu Ban Kiểm soát Hội đồng quản lý Quỹ: số lượng 03 người

- Ông Phạm Văn Thanh, Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Đồng Nai, Phó chủ tịch Hội KHPTNNLNT Đồng Nai, trưởng ban.

- Ông Lê Văn Cúc, Cán bộ Sở Lao động - Thương binh xã hội Đồng Nai nghỉ hưu, phó trưởng ban.

- Ông Đào Anh Tuấn, Giáo viên trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai, Phó giám đốc Trung tâm NCĐTNLNT Đồng Nai, Uỷ viên.

 

Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đã thảo luận và nhất trí các chức danh đã nêu trên (7/7) - Tỷ lệ 100%.

5. Tiến hành phân công thực hiện các công việc trước mắt để Quỹ Tài năng có thể hoạt động tốt:

- Hoàn thành biên bản họp, các Quyết định tổ chức của các chức danh Hội đồng Quản lý Quỹ và Ban Giám sát,...

- Quảng bá về mục đích, tôn chỉ của Quỹ Tài năng trên báo, đài.

- Khắc con dấu, mở tài khoản ngân hàng tại kho bạc.

- Phân công các thành viên vận động các đơn vị, mạnh thường quân tài trợ cho Quỹ.

- Làm việc với Sở Tài chính để xin kinh phí trang bị cơ sở vật chất làm việc và biên chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ.

Buổi họp chấm dứt lúc 10giờ 32 phút cùng ngày./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

CHỦ TỊCH

 Trần Văn Hương

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển