Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 04/07/2020

Đang duyệt: Trang chủ Hội thành viên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 CỦA HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

1/ Tổ chức:

Trụ sở văn phòng Hội:

Số 6 đường Trần Quang Diệu, phường 13 quận 3 TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 3931-6392, 3931-6971, 3843-9314, 3843-9315, 3843,9146

E-mail:asg@vnn.vn  nttphcm@gmail.com

2/ Nhân sự:

a/. Ban Chấp hành:

      Đại hội lần thứ hai Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam-TP. Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2012 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 51 đồng chí, trong đó có 17 ủy viên Thường vụ và được phân công như sau:

- TS Mai Văn Bảy - Chủ tịch, chịu trách nhiệm chung theo Điều lệ;

- ThS Lâm Tử Thanh ( Lâm Thanh) - Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Trưởng Ban Tài chính;         

- ThS Lê Như Hùng  - Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Đối ngoại;

- ThS Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Trung tâm Khoa học Giáo dục pháp luật, Kinh tế và Tâm lý học TP. HCM;

- ThS Nguyễn Văn Ngai - Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Tổ chức;

- ThS Trần Đình Ngô - Phó Chủ tịch, kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý nguồn lực;

- PGS-TS Bùi Ngọc Oánh - Phó Chủ tịch, kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Phát triển Nhân lực và Tài năng Việt Nam;                          

- Nhà báo Huỳnh Văn Thư -Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Tuyên truyền.

 

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA HỘI TRONG NĂM 2013

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II (2012 – 2017), trong năm 2013 Hội đã thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn đề tài về nhân tài áp dụng trong việc tìm người tài ở các lĩnh vực đã chọn. Hoàn thiện nội dung và phương pháp đánh giá xếp hạng mức độ yêu cầu của xã hội, sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực dịch vụ công.

2. Triển khai Hội nghị Ban chấp hành của Hội tham gia ý kiến sửa đổi hiến pháp năm 1992.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ :

Tập trung phát triển nguồn nhân lực bằng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo chuyên ngành như sau:

- Bồi dưỡng kỹ sư Tư vấn Giám sát chất lượng công trình xây dựng.

- Lớp nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Lớp Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Lớp chỉ huy trưởng công trường.

- Lớp kỹ sư định giá xây dựng.

- Lớp nghiệp vụ đấu thầu trong xây dựng.

        - Tổ chức các lớp bồi dưỡng: Kiến thức về kế toán ; Kiến thức và nghiệp vụ bảo mẫu trong trường mầm non.

4. Liên kết đào tạo và phản biện:

        - Liên kết đào tạo với trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM.

        - Tham gia giảng dạy luật kinh tế cho các trường đại học kỹ thuật công nghệ, đại học Trà Vinh…

        - Tư vấn và phản biện về phân định luật Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực thương mại, đàm phán kinh doanh tại Hội luật gia và mặt trận tổ quốc quận 10.

- Tham gia hội nghị báo cáo chuyên đề pháp luật cho một số phường và quận theo yêu cầu của địa phương.

5. Tổ chức nghiên cứu chuyên đề:

+ Thuyết trường quyền vật thể.

+ Nghiên cứu các khoa học chưa xác định.

+ Năng lượng sinh học.

+ Phụ nữ và nghệ thuật sống.

6. Hội thảo khoa học :

        - Trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học "Công tác nhân tài của Đà Nẵng - Tình hình và giải pháp" do Ban Tổ chức Trung ương Đảng phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức ngày 26-4-2013.

- Tham gia năm phiên hội thảo góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 ( 2 bài tham luận được đăng tải)

7. Xuất bản sách, tài liệu:

- Hoàn thành 2 bản thảo sách: 

+ Văn hóa đương đại Nam Bộ (Nxb Văn hóa thông tin, 380 trang)

+ Chủ nghĩa Mác - Lênin- phương pháp 1uận phê phán và phát triển hiện nay ( Nxb Chính trị quốc gia, 600 trang).

- Biên soạn hoàn chỉnh 2 bộ sách chuyên ngành xây dựng:

+ Công tác kiểm định, đánh giá, chứng nhận quản lý chất lượng trong xây dựng.

(Nhà xuất bản lao động đã xuất bản và phát hành trong toàn quốc tháng 3/2013)

+ Cẩm nang Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

(Nhà xuất bản lao động đã xuất bản và phát hành trong toàn quốc tháng 5/2013)

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

1. Tiếp tục thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực bằng việc bồi dưỡng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các ngành phù hợp với nhiệm vụ Hội.(Theo kế hoạch chương trình chi tiết của các Viện, Trung tâm trực thuộc Hội)

2. Tiếp tục công tác tư vấn, nghiên cứu khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài.

3. Tham gia các chương trình, đề tài phản biện và giám định xã hội về những vấn đề liên quan đến quản lý, phát triển nguồn nhân lực, nhân tài theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và theo nhu cầu xã hội.

4. Tham gia ý kiến về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Hội.

5. Công tác tổ chức của Hội: Sắp xếp điều chỉnh đồng bộ bộ máy lãnh đạo, quản lý của Hội để thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ II (2012-2017). thành lập Hội đồng Khoa học; tiến hành đà soát và kiện toàn lại danh sách hội viên, danh sách các chi hội, tiến hành cấp thẻ Hội viên, thu hội phí Hội viên; xây dựng đề án triển khai trang Website của Hội.

   

IV. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

THUẬN LỢI : Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam-TP. Hồ

Chí Minh được thành lập trong bối cảnh phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng được kỳ vọng của xã hội đang trong chờ xuất hiện những người có tài có đức trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, nhân dân đang mong đợi người có tài sớm được phát hiện và trọng dụng.

KHÓ KHĂN: Việc phát hiện và trong dụng người có tài đòi hỏi cả một quá trình phấn đấu liên tục và lâu dài. Người tài tiềm ẩn ở tất cả các lĩnh vực, ở mọi lúc, mọi nơi, không dễ phát hiện.

Càng khó hơn nếu chúng ta “không có cơ chế và không đủ đức độ phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, mặc dù dân tộc VN ta không thiếu những con người giàu tài năng và tâm huyết với nước, với dân, ở trong Đảng, ngoài Đảng, trong nước, ngoài nước.”(trích lời Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu về hoạt động của Chính phủ và xin từ nhiệm tại Quốc hội ngày 16 tháng 6 năm 2006)

 

Theo Báo cáo của Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam