Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2012-2017)

 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM
 
 
Số: 10/BC-TWH
 
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2012
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC
TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2012-2017)
 
Kính gửi: Bộ Nội vụ
 
Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam trình báo cáo Bộ Nội vụ kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II (2012-2017) cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm Đại hội
Sau khi gửi báo cáo Bộ và trực tiếp xin ý kiến lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Vụ Tổ chức phi Chính phủ. Trung ương Hội đã tổ chức Đại hội vào ngày 7&8/01/2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội.
2. Đại biểu Đại hội
Tổng số Đại biểu triệu tập về Đại hội là 150 người. Số có mặt dự chính thức là 134 Đại biểu.
Số Đại biểu khách mời tới dự là 15 đại biểu.
Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông tới dự là 63 người.
3. Nội dung Đại hội đã thực hiện:
a) Nghe và thảo luận các báo cáo:
- Báo cáo công tác nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II.
- Báo cáo hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ I và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ II.
- Báo cáo công tác kiểm tra.
- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
b) Tuyên dương khen thuởng những tổ chức, cá nhân có những thành tích đóng góp cho hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua.
c) Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ II (2012-2017), có biên bản bầu cử và danh sách kèm theo.
d) Bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ II (2012-2017), có biên bản bầu cử và danh sách kèm theo.
e) Thông qua Điều lệ sửa đổi và bổ sung, có biên bản kèm theo và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
g) Ban Chấp hành Trung ương Hội đã họp kỳ họp thứ nhất bầu các Đ/c vào Ban Thường vụ Trung ương Hội, bầu Chủ tịch và các phó Chủ tịch (có danh sách kèm theo). Ban Kiểm tra Trung ương Hội đã họp và bầu Trưởng Ban Kiểm tra.
h) Thông qua Nghị quyết Đại hội (có Nghị quyết kèm theo).
 
12g00 ngày 08/01/2012, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chưoơg trình làm việc và kết thúc thành công tốt đẹp với không khí vui vẻ, phấn khởi, tin tưởng của Đại biểu Đại hội quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”.
Trung ương Hội xin trình báo cáo Bộ Nội vụ kết quả Đại hội. Đề nghị Bộ Nội vụ duyệt bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung để Trung ương Hội tổ chức triển khai thực hiện. Kính mong được sự quan tâm, giúp đỡ của quý Bộ.
Trân trọng!
 
CHỦ TỊCH
 
Vũ Ngọc Phương
(Đã Ký)
 
 
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển