Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 24/06/2021

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện hội

Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng ứng phó với Biến đổi khí hậu và bảo vệ chủ quyền biển đảo là yếu...

Bước vào thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 thế giới đang đứng trước các nguy cơ: Nguồn tài nguyên trên đất liền đang cạn kiệt, dân số ngày càng tăng, lương thực, thực phẩm và các nhu cầu phục vụ con người ngày càng thiếu thốn, biến đổi khí hậu đã và đang...
BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI NHÂN LỰC – NHÂM TÀI VIỆT NAM CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN  NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI HẢI PHÒNG

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI NHÂN LỰC – NHÂM TÀI VIỆT NAM CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI THÀNH LẬP...

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG HỘI NHÂN LỰC – NHÂM TÀI VIỆT NAM CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI HẢI PHÒNG.
Tâm huyết với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực, nhân tài

Tâm huyết với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực, nhân tài

Hôm nay, Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng tiến hành Đại hội lần thứ nhất. Phấn khởi và tự hào, các thành viên sáng lập hội đã chia sẽ những ý kiến chân thành, cởi mở, niềm vui và hy vọng vào sự phát triển của Hội. ...

LỊCH SỬ VỚI HỌ VŨ GỐC VIỆT THƯỜNG

Vấn đề họ, tên của một dòng họ thường gắn liền với nơi cư trú từ thời Nguyên thủy, với lịch sử phát triển Dân tộc thì các dòng họ trở thành vận mệnh của Dân tộc đó, không thể tùy tiện và xem thường.Vì vậy, vấn đề đầu tiên xác nhận dòng họ phải tra cứu...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2012 CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2012 CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIỆN S&D

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIỆN S&D
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS Vietnam