Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 12/08/2022

Đang duyệt: Trang chủ Nghiên cứu - Trao đổi

LƯỢC GIẢI VỀ PHẬT GIÁO

Phật giáo là một tôn giáo lâu đời, khởi thủy từ một Vị là Tất đạt Đa Cồ Đàm. Đạo Phật là một Học thuyết hướng tới giải thoát và chấm dứt mọi đau khổ của con người. Khi Đạo Phật truyền sang đất Giao chỉ (Việt Nam), Ngài được gọi là Bụt, danh từ có gốc...
Việt Nam thi tay nghề đạt cao, năng suất lao động đạt thấp, vì sao?

Việt Nam thi tay nghề đạt cao, năng suất lao động đạt thấp, vì sao?

Để nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và hội nhập quốc tế không có con đường nào khác là phải có chiến lược phát triển con người, tái cơ cấu nguồn nhân lực, nhất là hiện nay nước ta đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, lao...
TINH GIẢN BIÊN CHẾ CẦN TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ

TINH GIẢN BIÊN CHẾ CẦN TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ

(Chinhphu.vn) - Triển khai đồng bộ cùng với cơ cấu lại bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như của cơ quan quản lý nhân sự trong toàn hệ thống chính trị - ý kiến của TS. Hồ Văn Hoành (Phó Chủ tịch Hội Khoa học...
Chặn đứng nạn “bè phái thân quen”

Chặn đứng nạn “bè phái thân quen”

Thực hiện chủ trương không bố trí người địa phương làm lãnh đạo ở một số chức danh sẽ chặn nhiều kẽ hở phát sinh tiêu cực.
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển