Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 04/07/2020

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

Điều lệ Về tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam có tên Tiếng Anh là: Vietnam Talents Assistance Fund - viết tắt là VTAF, do Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam thành lập và quản lý, nhằm mục đích góp phần có hiệu quả vào sự nghiệp hỗ trợ nhân tài của...

Viện Nghiên cứu đào tạo đầu tư phát triển nhân lực Quốc tế Phương Nam

Ngày 26/03/2007, Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam ký quyết định số 75/QĐ-TWH về việc Thành lập Viện Nghiên cứu đào tạo đầu tư phát triển nhân lực quốc tế Phương Nam. Viện đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh...

Viện Khoa học phát triển nhân lực Quốc tế - Sài Gòn

Viện Khoa học phát triển nhân lực Quốc tế - Sài Gòn là đơn vị trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-TWH ngày 02/5/2007.

Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn Hóa

Viện Khoa học phát triển nhân lực kinh tế và văn hoá được thành lập theo quyết định số 206/QĐ-TWH ngày 25/12/2006 của Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam. Viện đã được Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận...

Trung Tâm Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực CNTT

Trung tâm Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Công nghệ Thông tin thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-TWH ngày 05/10/2007.

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đại hội vào ngày 02/7/2007 với tổng số hội viên tham gia là 60 người...

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường sinh thái

Tên tiếng Anh: Reseach Center for Community health and Ecology Enviroment

Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng Phát triển Kinh tế và Văn Hóa

Ngày 14/11/2006, Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam đã ký Quyết định số 16/QĐ-TWH thành lập Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển kinh tế văn hoá.

Trung tâm Văn hóa và Phát triển Nhân Tài Việt Nam

Ngày 09/08/2006, Chủ tịch Đoàn Duy Thành đã ký quyết định số 84/QĐ/TWH về việc thành lập Trung tâm Văn hoá và Phát triển nhân tài Việt Nam.

Trung tâm Khoa học Phát triển Nguồn nhân lực Nông thôn và Miền Núi

Ngày12/10/2006, Chủ tịch Đoàn Duy Thành đã ký quyết định số 145/QĐ/TWH về việc thành lập Trung tâm Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nông thôn và Miền núi.

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 01/09/2006, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí minh đã kỹ quyết định số 4013/QĐ – UBND cho phép thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sau
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam