Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Chủ nhật, 20/09/2020

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

Trung Tâm Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực CNTT

Trung tâm Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Công nghệ Thông tin thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-TWH ngày 05/10/2007.

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đại hội vào ngày 02/7/2007 với tổng số hội viên tham gia là 60 người...

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường sinh thái

Tên tiếng Anh: Reseach Center for Community health and Ecology Enviroment

Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng Phát triển Kinh tế và Văn Hóa

Ngày 14/11/2006, Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam đã ký Quyết định số 16/QĐ-TWH thành lập Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển kinh tế văn hoá.

Trung tâm Văn hóa và Phát triển Nhân Tài Việt Nam

Ngày 09/08/2006, Chủ tịch Đoàn Duy Thành đã ký quyết định số 84/QĐ/TWH về việc thành lập Trung tâm Văn hoá và Phát triển nhân tài Việt Nam.

Trung tâm Khoa học Phát triển Nguồn nhân lực Nông thôn và Miền Núi

Ngày12/10/2006, Chủ tịch Đoàn Duy Thành đã ký quyết định số 145/QĐ/TWH về việc thành lập Trung tâm Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nông thôn và Miền núi.

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 01/09/2006, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí minh đã kỹ quyết định số 4013/QĐ – UBND cho phép thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam