Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 10/07/2020

Đang duyệt: Trang chủ Danh sách hội viên

Từ khóa:     Phạm vi:  
Lọc theo: Tất cả A B C D G H K L M N O P Q R S T U V X Y
STT Họ & Tên Chức danh Nghề nghiệp Bộ phận Điện thoại Email
421 Ông Nguyễn Đình Nhung Tiến sĩ Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội 04.8520760 0912016953
422 Ông Vũ Khôi Nguyên Kỹ sư Nhà máy Nước đá (đã nghỉ hưu) 04.6336438 0912816851
423 Ông Thiều Văn Nghinh Trưởng phòng Thạc sĩ Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân số GĐ & Trẻ em Việt Nam 04.5633327 0982735399
424 Ông Bùi Ngọc Oánh Chủ nhiệm khoa Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh - Khoa Tâm lý Giáo dục 0903819348
425 Ông Vũ Oanh Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam 08043273
426 Bà Đoàn Thị Kim Oanh Phó Trưởng phòng Cử nhân Công ty Điện tử Hà Nội
427 Ông Đặng Đức Phú Trưởng khoa Giáo sư - Tiến sĩ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 04.8210743 0904108894
428 Ông Phạm Bá Phong Hiệu trưởng Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Yersin Đà Lạt 063552111 063822250 0903009027
429 Ông Nguyễn Huy Phương Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Kỹ sư Công ty Cổ phần Liên hợp Xây dựng Huy Hoàng 031.3978398 031.725816
430 Bà Đồng Thị Thanh Phương Phó Khoa PGS.TS Viện KH phát triển nhân lực Quốc tế Sài Gòn 0908190787
431 Bà Phạm Thị Việt Phương Kỹ sư 04.5594260 0912338968
432 Bà Bùi Thị Phượng Cử Nhân Nguyên cán bộ VP Trung ương Hội 042143206 0988959847
433 Ông Trương Văn Phúc Phó Vụ trưởng Tiến sĩ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 04.8523724 0913003645
434 Ông Nguyễn Tiến Phong Kỹ sư CTy Cổ phần REE TEECH 0987477848
435 Bà Phạm Thị Thu Phương Cử Nhân Bản tin Tri thức và Phát triển 0438548047 0989142579
436 Ông Nguyễn Văn Phiêu Phó Chủ nhiệm bộ môn Kỹ sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 04.8693768
437 Ông Lê Minh Phụng Trưởng phòng Cử nhân Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản 04.6337221 0913050333
438 Bà Hoàng Thị Việt Phương Cử nhân Ban Tổ chức Trung ương 04.8431465 0904158915
439 Ông Trịnh Như Phức Vụ phó Tiến sĩ Viện nghiên cứu Tài chính, Đầu tư và hợp tác Thương mại Đông Nam á 0912009338
440 Bà Mai Hà Phương Trưởng khoa Thạc sĩ Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt 063.822489 063.830928 0918810969
441 Ông Ngô Mạnh Phụng Trưởng phòng Thạc sĩ Trường Đại học Yersin Đà Lạt 0982102114
442 Ông Hoàng Mạnh Phiệt Chuyên viên cao cấp Tiến sĩ Ban Tổ chức Trung ương 0918023384
443 Ông Vũ Tri Phương Cử nhân Hãng phim Tài liệu và Khoa học TW 04.7610621
444 Bà Phạm Thị Thu Phương Cử Nhân Viện KH phát triển nhân lực kinh tế văn hóa 0975923568
445 Ông Nguyễn Thanh Phong Trưởng Ban Cử nhân Báo Nhân dân (đã nghỉ hưu) 0903436772
446 Ông Nguyễn Duy Phúc Thạc sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội 04.5566180 04.8348714
447 Ông Vũ Hữu Phê Thạc sĩ Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương 08045471
448 Bà Bạch Thị Phúc Phó Vụ trưởng Cử nhân Bộ Thương mại (đã nghỉ hưu) 04.8345787 0912152729
449 Ông Nguyễn Khắc Phòng Trưởng Bộ phận Cử nhân Hội Sử học Thành phố Hải phòng 0313.738024
450 Ông Trần Anh Phương Vụ trưởng Tiến sĩ Báo Điện tử Cộng sản Việt Nam 08048161 04.7663491 0912042120
451 Ông Nguyễn Kim Phong Chủ tịch Tiến sĩ Hiệp Hội Chè Việt Nam 04.8624775
452 Ông Lê Quốc Phú Giám đốc Cử nhân Công ty TNHH Phú Quốc 038.520809 0983237776
453 Ông Vũ Ngọc Phương Chủ Tịch Kiến trúc sư Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực -nhân tài Việt Nam 04.9718170 04.9760433 0912484879
454 Ông Bùi Thành Phần Bí thư Quận Ủy Quận Ủy Ba Đình 04.8562753 0913234727
455 Ông Trần Quỳnh Phó Vụ trưởng Cử nhân Báo Nhân dân 04.8720189 0982998136
456 Ông Mai Lý Quảng Giám đốc - Tổng Biên tập Cử nhân Nhà Xuất bản Thế giới 04.8253841 04.7715202 0912315710
457 Ông Vũ Quang Cử Nhân CTy cổ phần tập đoàn Tư vấn Truyền thông 0988440478
458 Ông Nguyễn Văn Quyết Trưởng phòng Kỹ sư Công ty Cổ phần Cơ giới xây dựng 0912340266
459 Bà Vũ Thị Quý Phó Trưởng Ban quan hệ Quốc tế Cử Nhân Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài 0913301260
460 Bà Phạm Thị Quế Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Cử nhân Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Hải Phòng 031.1745264 0913245676
461 Ông Ngô Văn Quýt Hiệu trưởng Cử Nhân Trường Cao Đẳng Thủy sản, Từ Sơn Bắc 0982520577
462 Ông Bùi Gia Quang Chủ nhiệm khoa Tiến sĩ Trường Trung cấp KTKT Hồng Lam, đường Lê Viết Thuật, Tp Vinh, Nghệ An 03933571587 0904040229
463 Ông Bùi Tiến Quý Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trung tâm Đào tạo nghiên cứu về Tổ chức Kinh tế và Tài chính 04.7545728 04.8514704 09133300123
464 Ông Đinh Thái Quang Trưởng Ban Cử nhân Trung tâm Tư vấn Phát triển Văn hóa Bản địa và ĐTVN 0915923929
465 Ông Vũ Đức Quang Giám đốc Cử nhân Công ty Cổ phần Đào tạo và Cung ứng lao động 0904150921
466 Ông Đinh Văn Quảng Phó Vụ trưởng Thạc sĩ Ủy Ban Dân số Gia đình và Trẻ em 04.7182705 0903281948
467 Ông Trần Hồng Quang Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài nguyên và Môi trường 04.7734767 04.8235504 0913399725
468 Ông Nguyễn Ngọc Quân Phó Chủ nhiệm Khoa Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội 04.8692254 04.8245239 0913248410
469 Ông Đỗ Quảng Chủ tịch Công đoàn Cử nhân Báo Sức khỏe và Đời sống 04.8353156 0913202226
470 Ông Ngô Xuân Quyền Trưởng phòng Trường Dạy nghề Tỉnh Thái Bình
471 Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh Trưởng phòng Kỹ sư Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân số GĐ & Trẻ em Việt Nam 0983420950
472 Ông Nguyễn Cẩn Ruyện Cử nhân 04.2511692
473 Ông Vũ Tiến Sáu Chủ tịch Kỹ sư Công đoàn Công nghiệp Việt Nam 04.8582766 0913233046
474 Ông Nguyễn Viết Sơn Trưởng phòng Cử nhân Báo Quân đội Nhân dân 04.8430006 0903222453
475 Ông Nguyễn Ngọc Sang Tổng Giám đốc Cử nhân Tổng Công ty Liksin 0903802397
476 Ông Nguyễn Minh Sơn Tổng Giám đốc Cử nhân Tập đoàn Tài chính SAV 04.7911448 04.7910734 0913039358
477 Ông Trịnh Hồng Sơn Vụ trưởng Cử nhân Phân viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 0903196910
478 Ông Tống Bùi Sơn Kỹ sư Công ty Công trình Giao thông 134, TCT CTGT1 04.8631449 0913202256
479 Ông Phan Văn Sâm Tiến sĩ Trường Cán bộ Quản lý doanh nghiệp 08.8423209 0913920331
480 Ông Quách Đình Sự Phó Chủ tịch Kỹ sư Ủy Ban Nhân dân Huyện Kim Bôi, Hòa Bình 018.871183
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam