Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 27/05/2022

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân...

Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017

NGHỊ QUYẾT   Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam Kỳ họp lần thứ...

NGHỊ QUYẾT   Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam Kỳ họp lần thứ 17 / Khóa I quyết định tiến hành Đại hội nhiệm kỳ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2005-2011)VÀ DỰ KIẾN NHÂN SỰ NHIỆM KỲ II (2012-2017)  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2012 - 2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM KHÓA I (2006 – 2011) VÀ...

BÁO CÁO CÔNG TÁCHỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM KHÓA I (2006 – 2011)VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHÓA II (2012-2017)

Thủ tục và quy trình xét khen thưởng

Trên Báo Đồng Nai số 2080 ra ngày 29-10 có đăng bài:"Quỹ Tài năng tỉnh: Sẽ động viên, khuyến khích kịp thời người tài". Sau khi đăng báo, một số bạn đọc đề nghị báo thông tin thêm về quy trình và thủ tục để được xét khen thưởng và đóng góp cho quỹ......

Biên bản họp đầu tiên của Quỹ tài năng Đồng Nai

Biên bản họp đầu tiên của Quỹ tài năng Đồng Nai

Quyết định thành lập quỹ tài năng tỉnh Đồng Nai

Quyết định thành lập quỹ tài năng tỉnh Đồng Nai

Thành lập Ban vận động Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam

Sáng 21-11, tại trụ sở Chi nhánh Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng đã diễn ra hội nghị công bố quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Hải Phòng.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI

Các văn bản dự thảo chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc tháng 12/2011

Các văn bản dự thảo chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc tháng 12/2011
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển