Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 27/05/2022

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT

Tôn vinh Nhân tài là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam.Đây là một chương trình được chuẩn bị lâu dài nhưng khi triển khai gặp không ít trở ngại.

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội V/v Vận động tài trợ

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội V/v Vận động tài trợ

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

THÔNG BÁO V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân...

THÔNG BÁO V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển