Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 19/09/2020

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT

Tôn vinh Nhân tài là một trong những nhiệm vụ trong tâm của Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam.Đây là một chương trình được chuẩn bị lâu dài nhưng khi triển khai gặp không ít trở ngại.

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội V/v Vận động tài trợ

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội V/v Vận động tài trợ

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

THÔNG BÁO V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân...

THÔNG BÁO V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam

Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân...

Phân bổ Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc TW Hội khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017

NGHỊ QUYẾT   Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam Kỳ họp lần thứ...

NGHỊ QUYẾT   Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam Kỳ họp lần thứ 17 / Khóa I quyết định tiến hành Đại hội nhiệm kỳ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2005-2011)VÀ DỰ KIẾN NHÂN SỰ NHIỆM KỲ II (2012-2017)  

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT...

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II 2012 - 2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM KHÓA I (2006 – 2011) VÀ...

BÁO CÁO CÔNG TÁCHỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM KHÓA I (2006 – 2011)VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHÓA II (2012-2017)

Thủ tục và quy trình xét khen thưởng

Trên Báo Đồng Nai số 2080 ra ngày 29-10 có đăng bài:"Quỹ Tài năng tỉnh: Sẽ động viên, khuyến khích kịp thời người tài". Sau khi đăng báo, một số bạn đọc đề nghị báo thông tin thêm về quy trình và thủ tục để được xét khen thưởng và đóng góp cho quỹ......
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam