Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 27/05/2022

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

LỊCH SỬ VỚI HỌ VŨ GỐC VIỆT THƯỜNG

Vấn đề họ, tên của một dòng họ thường gắn liền với nơi cư trú từ thời Nguyên thủy, với lịch sử phát triển Dân tộc thì các dòng họ trở thành vận mệnh của Dân tộc đó, không thể tùy tiện và xem thường.Vì vậy, vấn đề đầu tiên xác nhận dòng họ phải tra cứu...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2012 CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ I NĂM 2012 CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIỆN S&D

HỒ SƠ NĂNG LỰC VIỆN S&D

THÔNG TIN VỀ VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KINH TẾ VÀ VĂN HÓA

THÔNG TIN VỀ VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KINH TẾ VÀ VĂN HÓA.

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNET

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIETNET

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông VietNet

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông VietNet (VietNet-ICT) là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

VĂN HOÁ ỨNG XỬ NGƯỜI HÀ NỘI

Văn hoá ứng là cốt lõi của xã giao nói chung, gia đình nói riêng, từ xưa nay đã là một phạm trù lớn, thường xuyên phải thay đổi, bổ sung, điều chỉnh qua nhiều thế hệ và tinh thần xã hội.

LƯỠNG QUỐC TƯỚNG QUÂN VŨ NGUYÊN BÁC LÝ ANH TỰ - HỒNG THỦY - NGUYỄN SƠN

Kể từ khi nước ta có Quốc hiệu đến nay, trải qua các đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê,... đã có hàng vạn người được phong Tướng quân.Tuy nhiên những Tướng quân được Lịch sử Việt Nam nhắc đến không nhiều, tướng Nguyễn Sơn là một trong những người hiếm hoi đó.
Sự hình thành và phát triển của Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển Kinh tế Văn hoá

Sự hình thành và phát triển của Viện Khoa học Đào tạo và Phát triển Kinh tế Văn hoá

Nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nền Kinh tế của đất nước đồng thời phát huy giá trị văn hoá của dân tộc.
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển